Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

BayWa re. planuje wyjątkowy rozwój w 2022 r.

Wstecz

Po udanym roku 2021, ze znaczącymi postępami poczynionymi w zakresie realizacji projektów, usług, dystrybucji i rozwiązań energetycznych, BayWa r.e. - globalna firma z branży energii odnawialnej, przewiduje rekordowy wzrost i ekspansję w 2022 r. Realizując ponad 1 GW nowych projektów w zakresie energii odnawialnej, jednocześnie przyczynia się do zwiększania tempa globalnej transformacji ku energetyce odnawialnej.

Najważniejsze wydarzenia minionego roku 2021:

  • Sfinalizowano transakcję nabycia przez Energy Infrastructure Partners 49% udziałów BayWa r.e. 
  • Sprzedano około 500 MW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na głównych światowych rynkach, a 100 MW przeniesiono do portfela IPP
  • Dokonano 6 dużych przejęć biznesowych, w tym wiodących deweloperów energii wiatrowej i słonecznej, a także transakcji mających na celu wzmocnienie specjalistycznej wiedzy związanej z zasobami cyfrowymi firmy i działalnością dystrybucyjną
  • Odnotowano 60% wzrost przychodów w sektorze dystrybucji rozwiązań fotowoltaicznych 

Plany na 2022 w skrócie:

  • Przewidywana realizacja ponad 1 GW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na całym świecie
  • Dalszy rozwój działalności w zakresie morskiej energetyki wiatrowej (off-shore) z już zabezpieczonym 1 GW w przetargu Scotwind oraz dalszy wzrost energetyki wiatrowej (on-shore) na lądzie
  • Położenie jeszcze większego nacisku na innowacyjne technologie, w tym ekologiczny wodór oraz magazynowanie energii
  • Zwiększenie liczby projektów niesubsydiowanych, z których wiele będzie realizowanych w ramach korporacyjnych umów zakupu energii (PPA) z wiodącymi podmiotami

Matthias Taft, CEO w BayWa r.e. AG komentuje:“Rok 2021 był przełomowy w walce z kryzysem klimatycznym. Światowi liderzy zjednoczyli się na COP26, a branża energii odnawialnej odnotowała znaczny wzrost pomimo wyzwań spowodowanych takimi czynnikami, jak pandemia i zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Branża przygotowana jest do dalszego wzrostu w 2022 r. Tempo transformacji w kierunku energetyki odnawialnej nieustannie się zwiększa, gdzie BayWa r.e. odgrywa znaczącą rolę.

Firma osiągnęła wyjątkowe wyniki w 2021 r. we wszystkich swoich jednostkach biznesowych, szczególnie rekordowy rok odnotowano w branży dystrybucji solarnej. Rozwijanie naszych projektów, wejście na nowe rynki, pozyskanie nowego inwestora i stanie się niezależnym producentem energii (IPP) przyczyniły się do tego sukcesu. W 2022 roku spodziewamy się dalszego silnego wzrostu dzięki przewidywanym realizacjom projektów o mocy 1 GW, dalszej ekspansji morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, większej liczbie umów PPA z wiodącymi korporacjami oraz jeszcze większej koncentracji na rozwijających się technologiach, takich jak ekologiczny wodór i magazynowanie energii”.

Sukcesy i perspektywy

Projekty

W 2021 r. BayWa r.e. sprzedała około 500 MW projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych realizując projekty na głównych rynkach europejskich: w Niderlandach, Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz Szwecji. Firma uruchomiła również swoją największą farmę wiatrową w Europie - Lyngsåsa o mocy 94,6 MW w południowej Szwecji. W regionie APAC BayWa r.e. z powodzeniem sprzedała farmę fotowoltaiczną Isohara w Japonii. W USA BayWa r.e. zarządzała fazą budowy projektu wiatrowego Strauss o mocy 98,8 MW, pierwszego na wybrzeżu Kalifornii, a także rozwojem i budową parku fotowoltaicznego Corazon o mocy 260 MWp zlokalizowanego w Teksasie.

Hiszpania i Niderlandy pozostają wciąż kluczowymi rynkami dla biznesu fotowoltaicznego, aczkolwiek rozwój tego sektora w Europie Wschodniej znacznie przyspiesza. Kraje skandynawskie, a także Hiszpania będą odgrywać bardziej znaczącą rolę w rozwoju branży wiatrowej na lądzie, a Wielka Brytania, Francja oraz Portugalia to rynki priorytetowe dla morskiej energetyki wiatrowej. BayWa re. realizuje projekty o mocy ponad 12,5 GW w regionie EMEA. W Azji i krajach Pacyfiku firma będzie aktywnie realizować inwestycje fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy 2,5 GW, a także poszukuje możliwości rozwoju dla pływających farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. W Ameryce Północnej i Południowej BayWa r.e. będzie kontynuować rozwój swoich projektów obejmujących ponad 5 GW w energii wiatrowej, słonecznej oraz w projektach magazynowania energii, a także dalszą ekspansję działalności O&M i EPC w całym regionie.

Rozwiązania dla energetyki odnawialnej

To był rekordowy rok dla BayWa r.e. Energy Solutions z 68 zrealizowanymi projektami, w porównaniu do 54 w roku ubiegłym. Do najbardziej znaczących umów należało podpisanie pierwszego korporacyjnego PPA w Polsce z firmą HeidelbergCement, a także największej umowy VPPA w branży opakowań w Europie z Huhtamaki. W USA BayWa r.e. podpisała umowę PPA z międzynarodową firmą Hershey. Firma zrealizowała również swój największy do tej pory projekt fotowoltaiczny na dachu budynku z globalnym ekspertem ds. nieruchomości - firmą Goodman.

Firma osiągnęła znaczący rozwój na rynku APAC, z nowymi projektami w IV kwartale ub.r. Spodziewana jest dalsza ekspansja na tym rynku w 2022 r., wraz z nadchodzącymi możliwościami w zakresie PPA w Wietnamie, Singapurze i Malezji. W Stanach Zjednoczonych firma ustanowiła wiodącą pozycję rynkową w branży budownictwa C&I i EPC na skalę użytkową na Hawajach i w szerszym regionie Pacyfiku. Firma umacnia również swój sukces na rynku EMEA w bieżącym roku, dzięki rozszerzeniu dotychczasowych relacji i nowym klientom.

Usługi 

Osiągnięcie ponad 10 GW w ramach działalności eksploatacji i zarządzania (O&M) było kluczowym kamieniem milowym dla gałęzi usługowej firmy w 2021 roku. Innym ważnym wydarzeniem było przejęcie Kaiserwetter IoT wraz z zasobami asset intelligence i data science, tak aby poszerzyć cyfrowy know-how firmy. W zakresie usług, cały ubiegły rok firma nadal koncentrowała się na rozszerzaniu bazy swoich rozwiązaniach w zakresie digitalizacji i repoweringu, mogąc pochwalić się kilkoma udanymi projektami repoweringu przeprowadzonymi na głównych rynkach europejskich: we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W obu Amerykach BayWa r.e. uruchomiła nowe Centrum Zdalnej Kontroli Operacyjnej (ROCC) z siedzibą w Kalifornii, zapewniające całodobową obsługę projektów fotowoltaicznych w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Cyfryzacja i modernizacja pozostaną w centrum uwagi sektora usług w 2022 r., zwiększając wydajność i zrównoważony rozwój branży.

Dystrybucja w sektorze fotowoltaicznym

Pomimo ciągłych zakłóceń łańcucha dostaw w 2021 r., BayWa r.e. Solar Distribution sprzedała wiele gigawatów modułów i falowników, ustanawiając znaczny wzrost w stosunku do 2020 r. W rezultacie ogólne przychody z działalności Solar Distribution wzrosły o ponad 60%.

Na początku 2021 roku firma świętowała udane uruchomienie Novotegra GmbH, jako nowego, niezależnego producenta systemów montażowych, a także utworzenie niezależnego oddziału dystrybucyjnego w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. z pierwszym polskim magazynem i nowym biurem koło Krakowa. Szereg przejęć wzmocnił biznes Solar Distribution i umożliwił ukierunkowany wzrost na poszczególnych rynkach. W październiku 2021 r. Novotegra GmbH poszerzyła swoją pozycję na rynku systemów montażowych, przejmując spółkę PV Integ, specjalizującą się w systemach zielonych i żwirowych dachów. Ponadto Solar Distribution rozszerzyła działalność w Europie Wschodniej, nabywając, w maju 2021 r., wiodącego dystrybutora w Czechach. Pod koniec IV kwartału 2021 r. dokonano przejęcia Beacon Solar dodatkowo wzmacniając obecność Solar Distribution na amerykańskim rynku.

W 2022 r. Solar Distribution nadal korzysta z rosnącego światowego popytu, napędzanego wysokimi cenami energii elektrycznej, ambitnymi celami w zakresie energii odnawialnej i silnymi zachętami. W najbliższych latach BayWa r.e. planuje przejęcia w regionach, w których firma jest niedostatecznie reprezentowana lub tam, gdzie pozycja lidera na rynku nie została jeszcze osiągnięta.

Wstecz
Aleksandra Tomaszek
Specjalista ds. Komunikacji i Marketingu e-commerce
BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o.
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami