Szukaj

Przejmujemy odpowiedzialność

Wstecz

Nasze zaangażowanie

Spółka BayWa r.e. postawiła sobie w 2017 roku za cel osiągnięcie od 2018 roku neutralności pod względem emisji CO2 we wszystkich swoich działaniach. Osiągnęliśmy ten cel, kompensując od roku 2018 wszystkie emisje CO2 związane z naszą działalnością. 

Jednak jest to dla nas dopiero początek. Będziemy nadal mierzyć nasz ślad CO2 i kontynuować obniżanie zużycia energii oraz redukcję naszych emisji.
Ponadto planujemy opracowanie własnych projektów, kierując się zarówno dobrem społeczeństwa, jak i środowiska. Oprócz tych działań podejmowanych wewnątrz firmy będziemy również intensywniej włączać naszych dostawców i partnerów w dążenia do zrównoważonego rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha dostaw z zakresu energii odnawialnych.

Wywiad z Matthiasem Taftem reprezentującym Zarząd BayWa r.e.

„Postrzegamy naszą odpowiedzialność bardzo poważnie i podejmujemy aktywne kroki w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w przyszłości”, mówi Matthias Taft.

Nasze podejście w aspekcie CO2

Rejestrowanie

Od roku 2015 jesteśmy zaangażowani w sporządzanie raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju BayWa AG i od tej pory rejestrujemy systematycznie m.in. zużycie energii i wynikające z niego emisje CO2. Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju BayWa jest przygotowywany zgodnie z normami uznanej na skalę międzynarodową organizacji Global Reporting Initiative (GRI).

Dzięki rejestrowaniu naszych bezpośrednich i pośrednich emisji jesteśmy w stanie określić wpływ naszej działalności na środowisko i ustalić odpowiednie możliwości redukcji emisji CO2

Redukowanie

W oparciu o zgromadzone dane jesteśmy w stanie identyfikować obszary, w których możliwe jest aktywne obniżenie naszego śladu CO2 i podejmować konkretne działania prowadzące do zwiększenia wydajności energetycznej oraz obniżenia emisji w poszczególnych lokalizacjach.

Dalsze plany to m.in. obniżenie emisji związanych z podróżami poprzez zmodyfikowanie wytycznych dotyczących podróży oraz bardziej kompleksowe możliwości dotyczące pracy zdalnej.

Kompensowanie

Jako przedsiębiorstwo działające na skalę międzynarodową nie jesteśmy aktualnie w stanie całkowicie zneutralizować wszystkich naszych działań pod względem CO2. Dlatego też kompensujemy wszystkie pozostałe emisje, dążąc do dalszego zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. Przy wyborze zewnętrznych projektów kompensacyjnych stawiamy na wysokiej jakości certyfikaty emisji dla różnych kategorii projektów.

Sprawdzamy przy tym liczne projekty pod kątem najróżniejszych aspektów, takich jak np. wpływ na pobliskie gminy. Zaprezentowaliśmy kilka z naszych aktualnych projektów w poniższych studiach przypadków. Ponadto BayWa r.e. stara się realizować swoje własne projekty umożliwiające redukcję CO2.

Lesotho: małe instalacje solarne (Solar Home System)

W wiejskich regionach Lesotho większość gospodarstw domowych nie jest podłączona do publicznej sieci energetycznej. Dlatego też ludzie wykorzystują do oświetlania swoich domów świece i lampy na olej parafinowy. Podczas spalania wydziela się nie tylko szkodliwy dla klimatu CO2, lecz także szkodliwy dla zdrowia tlenek węgla. Zwłaszcza korzystanie z lamp parafinowych w pomieszczeniach wiąże się z wysokim poziomem ryzyka zdrowotnego dla mieszkających w nich rodzin. Z tego powodu projekt atmosfair oferuje tym gospodarstwom dostęp do lamp solarnych i małych instalacji solarnych (Solar Home System). Aktualnie wykorzystywanych jest kilkaset systemów solarnych i atmosfair planuje wyposażyć w instalacje solarne ponad 30 000 gospodarstw w Lesotho. Więcej informacji

Zambia: ochrona lasów

Projekt ochrony lasów oferuje mieszkańcom południowo-wschodniej części Zambii możliwości zrównoważonego rozwoju oraz nowe miejsca pracy, zapobiegając w ten sposób wycince lokalnych lasów. Wycinka lasów dokonywana w celu produkcji węgla drzewnego jest palącym problemem w tym regionie. 90% ludności tego regionu żyje w skrajnej biedzie i próbuje utrzymać się z działalności rolniczej pokrywającej własne potrzeby lub z produkcji węgla drzewnego. Stanowi to również powód, dla którego tamtejszy współczynnik deforestacji jest jedenastokrotnie wyższy niż średnia krajowa, wypadając również bardzo niekorzystnie na skali międzynarodowej. Celem projektu jest walka z przyczynami postępującej wycinki drzew, a także jednoczesne wspieranie sadzenia nowych drzew oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Więcej informacji

Tajlandia: projekt energii solarnej

Projekt prowadzony w północno-wschodniej części Tajlandii wspiera zrównoważony rozwój tego kraju. Wytwarzany przez instalację prąd jest doprowadzany do krajowej sieci energetycznej. Celem tego projektu jest tworzenie miejsc pracy na miejscu, zwiększenie lokalnego tworzenia wartości oraz łączenia interesów wszystkich lokalnych interesariuszy.  

Jesteśmy częścią koncernu BayWa...

i jego zaangażowania w zrównoważony rozwój!

Spółka BayWa AG działa globalnie w sektorze rolnictwa, energetyki i budownictwa. Dzięki swojemu zróżnicowanemu wachlarzowi działań prowadzonych na całym świecie grupa BayWa ma świadomość tego, jak ważne jest stawianie zrównoważonego podejścia w centrum codziennej działalności operacyjnej oraz przyszłych strategii wzrostu. Grupa BayWa kieruje się w swoich działaniach globalnymi celami zrównoważonego rozwoju wytyczonymi przez ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs), uwzględnianych w corocznym Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Sporządzamy te raporty od 2015 roku. 

Spółka BayWa AG opracowała w 2019 roku strategię klimatyczną obejmującą cały koncern, w ramach której wyznaczono ambitne cele. U podstaw tej strategii klimatycznej leży ograniczenie ocieplenia się Ziemi do 1,5°C, odpowiednio do aktualnego raportu specjalnego Światowej Rady Klimatycznej IPCC. Raport ten wzywa do podjęcia natychmiastowych działań prowadzących do zahamowania zmian klimatycznych oraz do redukcji emisji CO2 w celu zapewnienia pożądanej przyszłości naszej planecie.

W ramach dążenia do osiągnięcia tych celów Grupa BayWa dołączyła do inicjatywy RE100. Do inicjatywy tej należy szereg przedsiębiorstw, które zobowiązały się publicznie do przestawienia się na działalność wykorzystującą w 100 procentach odnawialną energię, dając tym samym dobry przykład. Na stronie inicjatywy RE100 można dowiedzieć się więcej o jej celach i działaniach

BayWa r.e. odgrywa istotną rolę w realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem Grupy BayWa.

Strategia klimatyczna obejmująca cały koncern BayWa AG

BayWa r.e. przyjmuje podejście całościowe 

Mamy świadomość, że temat zrównoważonego rozwoju nie zostanie wyczerpany poprzez redukcję emisji CO2 i że konieczna jest strategia całościowa. BayWa r.e. znajduje się dopiero na początku swojej drogi. Planujemy opracować kompleksową strategię obejmującą szerokie spektrum aspektów zrównoważonego rozwoju dla środowiska, pracowników i spółki. 

W nadchodzących miesiącach i latach będziemy ją dalej rozbudowywać i rozwijać. Podróż, w którą wyruszamy, nie ma ustalonego celu ostatecznego. Chodzi raczej o sposób myślenia i postępowania bazujący na stałym rozwoju, który będzie kształtował naszą działalność. Cieszymy się na nadchodzące wyzwania i perspektywę opracowywania rozwiązań dla przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju, zgodnie z mottem naszej firmy „Make Energy Better”. 

Zawartość

    Kontakt

    W przypadku pytań dotyczących naszej strategii zrównoważonego rozwoju prosimy o kontakt pod adresem e-mail sustainability(at)baywa-re.com

    Powrót do góry