Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Ponosimy odpowiedzialność

Wstecz

Nasze zobowiązanie 

W 2020 r. uruchomiliśmy nasze Ramy Zrównoważonego Rozwoju 2025, których celem jest rozszerzenie naszego dotychczasowego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Ramy Zrównoważonego Rozwoju 2025 kładą zatem nacisk na podejmowane przez pracowników inicjatywy i projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju, które wspierają cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju 

Nasze Ramy Zrównoważonego Rozwoju 2025 są inspirowane Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable development goals – SDGs), opracowanymi przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Spośród tych celów ONZ wybraliśmy dziesięć priorytetowych, które pomogą nam ukierunkować wewnętrzne wysiłki naszej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do realizacji szerszych celów ONZ. 

Nasze wybrane priorytetowe SDGs (Cele Zrównoważonego Rozwoju)

Poza emisję dwutlenku węgla 

Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój jest przedsięwzięciem holistycznym i wciąż mamy przed sobą długą drogę do prawdziwej odpowiedzialności. Naszym celem jest wyjście „poza emisję dwutlenku węgla” i zajęcie się szerokim zakresem aspektów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. 

Po dokonaniu wyboru celów zainicjowaliśmy grupy robocze prowadzone przez pracowników z całego świata. Do priorytetowych celów, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji naszych zasad zrównoważonego rozwoju, należą: „Promowanie różnorodności, równości i integracji”, „Wspieranie zrównoważonego rozwoju w naszych łańcuchach dostaw” oraz „Zwiększenie akceptacji dla projektów dotyczących energii odnawialnej”. Nasze grupy robocze już pracują nad osiągnięciem tych celów.

Kolejną inicjatywą jest nasza zrównoważona seria wykładów. Ten wewnętrzny cykl imprez powstał, by zapewnić naszym pracownikom możliwość wysłuchania i porozmawiania z czołowymi naukowcami, aktywistami i decydentami na temat różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Naszym pierwszym prelegentem był prof. Rex, lider ekspedycji MOSAiC  do Arktyki, który podzielił się z nami pierwszymi wynikami ekspedycji i swoim pilnym wezwaniem do natychmiastowego działania w sprawie zmian klimatu.   

W nadchodzących latach będziemy w dalszym ciągu budować i rozwijać nasze podejście do zrównoważonego rozwoju. Podróż, w którą się udajemy, nie ma końca, jest to raczej sposób myślenia i działania, który będzie stale ewoluował i pomagał w kształtowaniu naszej działalności.

Cieszymy się z zainteresowania pracowników wspólnym tworzeniem zmian. Jeśli masz pytania, opinie lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pracujemy nad osiągnięciem tych celów, skontaktuj się z nami

Jesteśmy częścią Grupy BayWa 

...i jej zobowiązania do zrównoważonego rozwoju

Ogólnogrupowa strategia klimatyczna została wdrożona przez Grupę BayWa w 2019 roku, która nakreśla ambitne zobowiązania i cele.

Strategii klimatycznej BayWa przyświeca porozumienie paryskie w sprawie globalnego ocieplenia. Ważnym fundamentem naszej pracy jest Raport Specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPPC) „Globalne ocieplenie o 1,5°C”  ,w którym wzywa się do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu złagodzenie zmian klimatycznych, sekwestrację emisji dwutlenku węgla i zwrócenie przyszłości Ziemi w lepszym kierunku.

W ramach zaangażowania w pracę na rzecz jasnych i wymiernych celów zrównoważonego rozwoju Grupa BayWa dołączyła do RE100. RE100 to grupa korporacji, które publicznie zobowiązały się do korzystania w 100% z energii odnawialnej w nadchodzących dziesięcioleciach.

W drugim roku uczestnictwa firma BayWa AG uzyskała ocenę B w Carbon Disclosure Project (CDP), co plasuje nas powyżej średniej europejskiej i branżowej.

W 2020 roku firma BayWa została uznana za jednego z „50 liderów zrównoważonego rozwoju i klimatu ” przez ONZ i Bloomberg. Opublikowany w tym celu film pokazuje sposób, w jaki BayWa, jako tradycyjny konglomerat, poprzez zrównoważone innowacje napędza sektory rolniczy, energetyczny i materiałów budowlanych. 

Nasze osiągnięcia w zakresie celów strategii klimatycznej

Dzięki naszym modelom biznesowym i doświadczeniu w sektorze energii odnawialnej w BayWa r.e. dążymy do zrównoważonego rozwoju i przyczyniamy się do realizacji ogólnogrupowych celów BayWa AG.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego też regularnie identyfikowane są potencjały redukcji emisji, a projekty redukcji są stale realizowane. Od 2020 roku firma BayWa r.e. jest zaopatrywana w 100% w zieloną energię elektryczną, a efektywność energetyczna jest wpisana w nasze Ramy Zrównoważonego Rozwoju 2025.

Strategia klimatyczna BayWa AG

Nasz ślad  

Jako część grupy BayWa od 2015 roku za pośrednictwem rocznego raportu zrównoważonego rozwoju BayWa AG ujawniamy nasze dane związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak zużycie energii i inne emisje CO2. Raport Zrównoważonego Rozwoju BayWa jest przygotowany zgodnie ze standardami uznanej na świecie Global Reporting Initiative (GRI) i podlega zewnętrznemu, niezależnemu audytowi.

 • Sprawozdawczość

  Do tej pory raportujemy wszystkie bezpośrednie emisje z naszych zakładów, obiektów i floty samochodów (zakres 1) oraz emisje pośrednie, takie jak zużycie energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia (zakres 2), a także nasze emisje z podróży (zakres 3,6). Obecnie rozszerzamy zakres naszej sprawozdawczości o kolejne kategorie z zakresu 3.

 • Zmniejszanie

  Na podstawie zebranych danych identyfikujemy obszary, w których możemy aktywnie redukować nasz ślad węglowy oraz określamy konkretne działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji. Środki, które są już w trakcie wdrażania, obejmują zastosowanie diod LED w naszych biurach i magazynach, przejście na w 100% ekologiczne dostawy energii elektrycznej w 2020 roku oraz ciągłe przechodzenie na flotę samochodów elektrycznych.

Zawartość

  Kontakt

  W przypadku pytań dotyczących naszej strategii zrównoważonego rozwoju prosimy o kontakt pod adresem e-mail sustainability(at)baywa-re.com

  Powrót do góry
  Skontaktuj się z nami