Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Magazyny energii: stabliność i niezawodność sieci

Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej dzięki magazynom energii

Na całym świecie udział energii odnawialnej w rynku szybko wzrasta, docelowo zmierzając do redukcji zużycia paliw kopalnych i zapewnienia dostaw energii neutralnej pod względem emisji CO2. Oczekuje się, że w samej UE do 2030 roku energia z odnawialnych źródeł energii będzie stanowić 42,5% całej generowanej energii. Magazynowanie energii umożliwia efektywne wykorzystanie zielonej energii elektrycznej, zapewniając stabilność sieci elektroenergetycznych. Wraz z rosnącym udziałem OZE w polskim systemie elektroenergetycznym konieczne jest również zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej. 

BayWa r.e. prowadzi międzynarodową działalność w zakresie rozwoju i realizacji projektów związanych z energią wiatrową, słoneczną, a także magazynowaniem energii. Nasze doświadczenie projektowe i wiedza techniczna umożliwiają nam kompleksowe zrozumienie lokalnych wymagań dotyczących bateryjnych systemów magazynowania (BESS), zarówno jako samodzielnych projektów, jak i łączących fotowoltaikę i farmy wiatrowe z BESS.

Czym są bateryjne magazyny energii (BESS)?

Sukces transformacji energetycznej uzależniony jest od stosowania inteligentnych połączeń zrównoważonych technologii. Akumulatorowe (bateryjne) systemy magazynowania energii to jedne z takich rozwiązań, które pozwalają nam w pełni wykorzystać możliwości odnawialnych źródeł energii.

Technologia wykorzystywana w magazynach energii jest wszechstronna i wydajna. Wielkoskalowe stacjonarne systemy magazynowania zapewniają, że adekwatna do potrzeb ilość energii odnawialnej jest zawsze dostępna we właściwym czasie. Strategiczne rozmieszczenie BESS w całej sieci energetycznej pomaga zmniejszyć potrzebę rozbudowy sieci poprzez lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

Magazynowanie energii w akumulatorach wolnostojących lub w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
 

Jak działają magazyny energii?

BESS to akumulatory wielokrotnego ładowania, które umożliwiają przechowywanie energii pochodzącej z różnych źródeł, głównie odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, a następnie uwalnianie jej, gdy krajowa sieć wymaga zasilania.

Baterie akumulatorów

Akumulatory są zgrupowane i umieszczone obok inwerterów.

Inwertery (falowniki)

Konwersja prądu stałego (DC) z baterii na prąd przemienny (AC) dostępny w krajowej sieci elektroenergetycznej.

Transformatory

Transformatory zwiększają napięcie przesyłanej energii.

Kable

Kable podziemne łączą wszystkie komponenty.

Podstacja

Podstacja elektroenergetyczna to
brama do podłączenia się do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Produkcja energii w odnawialnym źródle

Projekty magazynowe mogą być
samodzielnymi projektami lub
mogą być połączone z
odnawialnymi źródłami energii.

Magazyny energii umożliwiają wprowadzenie do sieci więcej energii odnawialnej. Odpowiadają na zapotrzebowanie szczytowe na energię, a tym samym mogą wpływać na giełdowe ceny energii, a także zmniejszać obciążenie sieci.

Magazyn na części zamienne

W razie potrzeby części zamiennie instalacji przechowywane są w kontenerach lub pod zadaszeniem.

Baterie np. litowo-jonowe

umieszczone są w kontenerach, dzięki czemu można je łatwo łączyć i chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kontenery wyposaża się w jednostkę HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), utrzymując optymalną temperaturę zarówno zimą, jak i latem. Każdy BESS posiada szereg urządzeń zabezpieczających, m.in. wykrywania i ochrony przeciwpożarowej. Rozłącznik DC umożliwia zdalne lub ręczne odłączenie systemu w razie potrzeby. Sterownik BESS steruje automatycznym ładowaniem i rozładowywaniem akumulatorów w oparciu o parametry techniczne i sygnały rynkowe.

Aby utrzymać częstotliwość sieci na poziomie 50 Hz, w systemie elektroenergetycznym musi istnieć równowaga między wytwarzaniem energii a zapotrzebowaniem na energię. Kiedy jedno z nich zaczyna przeważać, pojawiają się odchylenia od częstotliwości docelowej. Aby temu zapobiec, istnieje tak zwana rezerwa utrzymania częstotliwości, wykorzystywana gdy wytwarzanie i zużycie (zapotrzebowanie) nie są w równowadze. BESS może dostarczyć tzw. usługi systemowe do regulacji częstotliwości w sposób szybki i efektywny kosztowo, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo dostaw energii.

Najczęstsze pytania dotyczące magazynowania energii

 • Jak wygląda magazyn energii?

  Instalacja magazynu energii składa się z systemów magazynowania baterii (najczęściej baterie lokowane są w kontenerach) i urządzeń wykorzystywanych do podłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
  Energia z akumulatorów jest następnie przekazywana do lokalnej rozdzielni, umieszczonej w budynku podobnym do kontenera magazynowego, który następnie podłączony jest do podstacji za pomocą podziemnych kabli. Obiekt jest monitorowany i zabezpieczony ogrodzeniem.

   

 • Jakie są zalety systemów magazynowania energii?
  • Magazyny, zwłaszcza w połączeniu z OZE stanowią odpowiedź na kryzys klimatyczny, pilną potrzebę dekarbonizacji i stabilizacji dostaw energii, wspierając przejście na czystsze środowisko i bardziej ekologiczną gospodarkę.
  • Instalacje BESS pomagają zapewnić stałe dostawy energii odnawialnej lokalnie do domów, przedsiębiorstw i zakładów, a także zabezpieczają infrastrukturę energetyczną. W okresach niskiego zapotrzebowania akumulatorowe magazyny energii skutecznie gromadzą nadmiar energii elektrycznej do uwolnienia w godzinach szczytu, zmniejszając tym samym obciążenie sieci i sprzyjając długoterminowej redukcji kosztów dla użytkowników końcowych.
  • Magazyny energii zwiększają krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Systemy te nie tylko wpływają na stabilność i elastyczność sieci elektroenergetycznej, ale także zwiększają odporność rynku energii w obliczu nieprzewidywalnych wydarzeń globalnych i wahań rynkowych.  
 • Dlaczego elastyczność rozwiązań magazynowych jest tak ważna?

  Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zmienia się w zależności od pogody. Wraz ze wzrostem ich udziału w ogólnym koszyku energetycznym, sieci muszą być w stanie zapewnić stabilne dostawy nawet w godzinach szczytu. Rozwiązania magazynowania oferują kluczową elastyczność: przechowują energię w czasach niskiego zapotrzebowania, uwalniając ją ponownie, gdy zapotrzebowanie jest wysokie.

 • Czy magazyny energii są głośne?

  Ocena hałasu wykonywana jest już na wczesnym etapie inwestycji, w celu doprecyzowania jego skali i szczegółów projektowych.
  Gwarantuje to dobranie odpowiednich środków zaradczych i uniknięcie niedopuszczalnego poziomu hałasu w otoczeniu inwestycji, a także zapewnienie pełnej zgodności z warunkami planowania i eksploatacji, które regulują działanie projektów BESS.

 • Czy magazyny energii są bezpieczne?

  Bezpieczeństwo magazynów energii, a w szczególności bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jest czymś, co bierzemy pod uwagę na każdym etapie rozwoju projektu. Każdy kontener z akumulatorami wyposażony jest w wewnętrzne czujniki, które wykrywają dym, wysokie temperatury oraz łatwopalne gazy. Bateryjne systemy magazynowania używane przez BayWa r.e. spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa na rynku. Specjalistyczne systemy przeciwpożarowe są częścią wszystkich magazynów energii, a w bardzo mało prawdopodobnym przypadku pożaru, bateria zostaje natychmiast wyłączona, a środki gaśnicze uruchamiane są automatycznie. 

 • Jakiej technologii używa BayWa r.e. do wielkoskalowych magazynów energii?

  Jako urządzenia magazynujące wykorzystywane są akumulatory litowo-jonowe, mające wysoką gęstość energii i niewielką utratę pojemności przy częstym ładowaniu. Około 90% zmagazynowanej energii jest odzyskiwane i ponownie wykorzystywane. Akumulatory litowo-jonowe są skalowalne; systemy mogą mieć dowolny rozmiar dzięki modułowej konstrukcji. Są również szeroko dostępne, a zatem bardziej opłacalne.
  Nasze zespoły rozwojowe nieustannie weryfikują nowe technologie. Jesteśmy w bliskim kontakcie z producentami, aby zdywersyfikować nasze portfolio technologiczne. Przykładowo akumulatory sodowo-jonowe mogą potencjalnie konkurować z akumulatorami litowo-jonowymi. Wykorzystanie tego potencjału stanowi duży krok naprzód, czyniąc magazyny mniej zasobochłonnymi oraz lepiej dopasowanymi do lokalnego łańcucha wartości. 
   

 • Jak ważne są projekty magazynowania dla powodzenia transformacji energetycznej?

  Bardzo! Wielkoskalowe BESS zmniejszają potrzebę kosztownej rozbudowy sieci. Łącząc wysoką sprawność i szybką reakcję, równoważą krótkoterminowe różnice między podażą a popytem na energię. Umożliwiają również bardziej niezawodną i powszechną integrację odnawialnych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi. W przyszłości z pewnością będziemy świadkami większego zróżnicowania rozwiązań magazynowania energii, które umożliwią dojście do zerowych emisji netto.
   

Nasza oferta

 • Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, koordynując zarówno proces rozwoju jak i wdrożenia.
 • Nasz doświadczony zespół analizuje istniejące strumienie przychodów w imieniu klienta w celu uzyskania najlepszych możliwych do osiągnięcia wyników.
 • Podejmujemy się planowania, projektowania technicznego i budowy zarówno własnych, jak i zewnętrznych projektów.
 • Najnowocześniejsza konserwacja, monitoring 24/7 i usługi na miejscu zapewniają jak najlepsze działanie systemu magazynowania, a także farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej.

 

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami

Doświadczenie BayWa r.e. obejmuje cały łańcuch wartości: od planowania i finansowania po wdrożenie, bezpieczną eksploatację i sprzedaż.

Bateryjne systemy magazynowania energii pomagają przyspieszyć transformację energetyczną, zapewniając jednocześnie długookresowe, stabilne przepływy finansowe.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie energetyki wiatrowej i projektów fotowoltaicznych pozwala nam realizować inwestycje OZE w sposób jak najbardziej opłacalny. Eksperci BayWa r.e. zajmują się całym procesem inwestycyjnym, od budowy po sprzedaż energii. Jeśli już zainwestowałeś w odnawialne źródła energii, BESS jeszcze bardziej zdywersyfikuje Twój portfel i wygeneruje dodatkowe strumienie przychodów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wielkoskalowych magazynów energii.
 

Powrót do góry
Skontaktuj się z nami