Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

VELUX powierza BayWa r.e. budowę dwóch farm fotowoltaicznych

Wstecz

Grupa VELUX i BayWa r.e. informują o przełomowej umowie, dzięki której do 2024 roku wiodący na świecie producent okien dachowych w Europie będzie zasilany w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Umowy o zakup energii (PPA) będą napędzać rozwój dwóch nowych farm fotowoltaicznych w południowej Hiszpanii, jedna w pobliżu Sewilli, a druga w pobliżu Granady. Ta ostatnia, o nazwie park fotowoltaiczny Alhendín, wdroży pierwszą w Hiszpanii instalację BayWa r.e. z innowacyjną technologią Agri-PV, która pozwoli na uprawę roślin pomiędzy panelami słonecznymi. 

Włączamy do sieci więcej energii odnawialnej 

Po podłączeniu do sieci w 2023 i 2024 roku, wspomniane dwie elektrownie będą generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiadać będzie zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich gospodarstw domowych. 80% energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie będzie dostarczane do firmy VELUX, a pozostała część zostanie oddana do sieci. Nowe umowy PPA zmniejszą ślad węglowy firmy VELUX w skali roku o około 40 000 ton ekwiwalentu emisji CO2 z samej działalności europejskiej. 

Komentując projekt, Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy VELUX, powiedział: "VELUX zawsze zajmował się wprowadzaniem światła dziennego do życia ludzi, dlatego teraz jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością zastosowania tego samego światła dziennego, a dokładniej energii słonecznej, do dekarbonizacji naszej działalności w nadchodzących latach za pomocą energii odnawialnej. W naszej firmie zobowiązaliśmy się do walki z kryzysem klimatycznym i wykazania się zrównoważonym przywództwem. A dzięki tej umowie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest 100%-owa redukcja emisji z działalności operacyjnej do 2030 roku." 

Pionierska symbioza elektrowni słonecznych

Około 10% parku słonecznego Alhendín stanowić będzie instalacja Agri-PV, stanowiąca nowe zastosowanie wykorzystania energii słonecznej, łączące produkcję żywności i wytwarzanie energii, którego pionierem i liderem jest BayWa r.e. Instalacja ta zostanie specjalnie zaprojektowana z wyższymi rzędami paneli, rozmieszczonymi w większych odstępach, aby umożliwić kontynuację działalności rolniczej i przejazd nowoczesnych maszyn rolniczych pomiędzy rzędami paneli, a w konsekwencji dalszego utrzymania plonowania. Moduły fotowoltaiczne będą również wykorzystywane do zbierania wody deszczowej, co pomoże rolnikowi w zarządzaniu ciągłym ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi i suszami występującymi w tym obszarze.

Umowa PPA jest pionierską koncepcją symbiozy elektrowni fotowoltaicznych, integrujących produkcję energii ze słońca z przyrodą oraz lokalną społecznością dla obopólnych korzyści. Rozwój obu farm fotowoltaicznych będzie obejmował kompleksowy plan i zestaw działań na rzecz społeczności lokalnej i środowiska, które zwiększą lokalną bioróżnorodność i będą sprzyjać zaangażowaniu społeczności.

Aby zapewnić, że parki będą zawsze traktować priorytetowo lokalne środowisko i społeczności, BayWa r.e. będzie współpracować z pobliskimi uniwersytetami: Universidad Autónoma de Madrid oraz Universidad de Córdoba – w celu utworzenia interdyscyplinarnej grupy badawczej, której wyniki prac posłużą ostatecznie do opracowania kompleksowej i dostosowanej do potrzeb obiektu strategii dalszego rozwoju. 

"Ten projekt jest tak ekscytujący, ponieważ doskonale ucieleśnia synergię pomiędzy nową generacją słoneczną, Agri-PV, partnerstwem społeczności oraz bioróżnorodnością. Podkreśla również nasze głębokie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju" skomentował Matthias Taft, Prezes Zarządu BayWa r.e. - "Wiodące firmy, takie jak Grupa VELUX, odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i mogą być motorem w rozwoju bardziej zrównoważonych ścieżek i rozwiązań. Wspieranie korporacyjnych transformacji energetycznych jest dla BayWa r.e. istotne, dlatego też pomoc Grupie VELUX w osiągnięciu jej celów związanych z wykorzystaniem odnawialnej energii, traktujemy jako ważny kamień milowy, możliwy do osiągnięcia dzięki zawartym umowom PPA”.

Pomoc w realizacji historycznego zobowiązania Grupy VELUX w redukcji emisji dwutlenku węgla

Po podłączeniu do sieci nowe farmy fotowoltaiczne umożliwią firmie VELUX osiągnięcie celu na rok 2030, jakim jest ograniczenie emisji z własnych operacji i działań o 100%. Cel ten jest częścią zobowiązania strategii zrównoważonego rozwoju firmy na rok 2030 dot. pionierskich działań na rzecz klimatu i ochrony przyrody. Zobowiązanie to obejmuje również cele dotyczące uchwycenia historycznego śladu węglowego od momentu założenia firmy w 1941 roku i do 2041 roku poprzez projekty ochrony lasów z World Wide Fund for Nature oraz zmniejszenie o połowę emisji z łańcucha wartości do 2030 roku. 

Schneider Electric, wiodący doradca w zakresie globalnych korporacyjnych zakupów energii odnawialnej, wspierał VELUX w wyborze projektów i ich negocjacjach. 

O Grupie VELUX 

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki życia dla ludzi na całym świecie; maksymalnie wykorzystując światło dzienne i dostęp do świeżego powietrza, dzięki użyciu okien dachowych. Gama produktów obejmuje okna dachowe i modułowe świetliki, żaluzje dekoracyjne, produkty chroniące przed słońcem i rolety, a także rozwiązania w zakresie montażu i inteligentnego domu. Produkty te pomagają zapewnić zdrowy i zrównoważony klimat w pomieszczeniach, do pracy i nauki, do zabawy i przyjemności. Grupa działa globalnie - prowadząc sprzedaż i produkcję w ponad 40 krajach i zatrudniając około 12500 pracowników na całym świecie.
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentami okien w kraju. Wypracowują około 1/5 wartości eksportu branży. Firma jest obecna w Polsce od 1990 roku. Zatrudnia ponad 4000 osób, w tym większość w zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Więcej informacji o Grupie Velux: velux.com oraz velux.pl.

Wstecz
Karin Kreuzer
Global Communications Manager
BayWa r.e. AG
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami