Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Dzierżawa gruntów – zyskaj dodatkowe źródło dochodów

Bądź częścią transformacji energetycznej i zyskaj dodatkowe źródło dochodów

Wstecz

Dzierżawa gruntów oraz sztucznych zbiorników wodnych

Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem areałów rolnych, nieużytków, czy też dawnych terenów poprzemysłowych, Twoje grunty mogą zostać wydzierżawione pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Co więcej dzierżawimy również nieużytkowane zbiorniki wodne dla instalacji pływających farm fotowoltaicznych Floating-PV.

Instalacje Agri-PV (agrofotowoltaika, produkcja energii oraz żywności na jednym obszarze) oraz Floating-PV pomagają zapobiegać konfliktom związanym z przeznaczeniem gruntu i przyczyniają się do sukcesu zielonej energii.  

 • Dzierżawimy grunty pod inwestycje i infrastrukturę towarzyszącą (np. trasy kablowe).
 • Oferujemy wysoki dochód z umowy dzierżawy przez 30 lat. 


Dzięki umowie dzierżawy zawartej z BayWa r.e. zyskasz korzyści finansowe bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Zajmiemy się wszystkim – od projektu po serwisowanie gotowej farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej. Przejmujemy też całe ryzyko powiązane z inwestycją.

Co nas interesuje:

 • Grunty rolne o powierzchni minimum 10 ha
 • Płaskie tereny o dużym nasłonecznieniu oraz jak najmniejszym zacienieniu
 • Grunty rolne klas IV-VI lub nieużytki rolne
 • Tereny o dużej wietrzności
 • Tereny poprzemysłowe, o powierzchni minimum 10 ha
 • Sztuczne zbiorniki wodne (zalane odkrywki, piaskownie, żwirownie, stawy rybne) o powierzchni minimum 10 ha
 • Grunty dedykowane uprawom (np. sady, uprawy roślin jagodowych), które mogą współdziałać z instalacjami Agri-PV (minimalna powierzchnia 3 ha) 
 • Tereny w bliskiej odległości od sieci wysokiego lub średniego napięcia

Korzyści z dzierżawy gruntów:

 • Przychód z dzierżawy przez 30 lat
 • Dodatkowy zarobek dla właściciela - w przypadku zajęcia się utrzymaniem trawnika 
 • W przypadku agrofotowoltaiki właściciel gruntu może uzyskać dodatkowe korzyści, jeśli będzie na nim prowadzić również uprawy, ponieważ system tego typu zapewnia ochronę przed gradem, deszczem, nadmiernym nasłonecznieniem oraz erozją gleby
 • W przypadku Floating-PV nieużytkowane zbiorniki wodne zyskują nowe przeznaczenie i generują dodatkowy przychód
 • Zajmujemy się całym projektem od planowania po realizację

Działamy w całym kraju

Pomożemy sprawdzić czy Twój grunt będzie odpowiedni pod budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, a 
nasi lokalni eksperci doradzą, jak osiągnąć najlepsze korzyści z dzierżawy.

Skontaktuj się z BayWa r.e. i sprawdź jak najlepiej wykorzystać swoje grunty.

Powrót do góry
Skontaktuj się z nami