Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Floating-PV FAQs

< Wstecz

Właściciele zbiorników wodnych

 • Jakie są korzyści z zastosowania technologii Floating-PV dla właścicieli zbiorników wodnych?

  Systemy te oferują możliwość bycia uczestnikiem transformacji energetycznej i tworzenia bardziej zrównoważonego świata, jednocześnie zapewniając dodatkowe dochody z dzierżawy powierzchni zbiornika wodnego.  

  Taka instalacja fotowoltaiczna może być dzierżawiona lub kupiona. Energia elektryczna może być wykorzystana na własne potrzeby, co pozwala na długoterminowe zabezpieczenie kosztów energii i uniknięcie ewentualnych kosztów i opłat związanych m.in. z emisją CO2. Możliwa jest również sprzedaż energii elektrycznej innej firmie.

  Floating-PV to również idealne rozwiązania dla operatorów elektrowni wodnych. Mogą oni zmaksymalizować produkcję energii elektrycznej, wykorzystując zbiornik wodny podwójnie: do produkcji energii w elektrowni wodnej oraz fotowoltaicznej. Podczas dnia instalacja Floating-PV dostarcza energię elektryczną; a przy niższym promieniowaniu słonecznym lub w nocy energię elektryczną produkuje elektrownia wodna. 

  Udowodniono także, że systemy Floating-PV zmniejszają parowanie zbiorników wodnych. 

  Dodatkowo w takim przypadku istnieje potencjał wykorzystania istniejącego przyłącza do sieci, co obniża koszty instalacji systemu.

 • Jakie są korzyści ze współpracy z BayWa r.e.?

  Dysponując ponad 30-letnim doświadczeniem w sektorze energetyki odnawialnej oraz szerokim know-how, w naszym portfolio posiadamy już 230 MWp mocy zainstalowanej w instalacjach Floating-PV. Jesteśmy zorientowanym na jakość, kompleksowym dostawcą rozwiązań z silnym zapleczem finansowym i gęstą siecią dostawców i podwykonawców, tak aby zapewnić konkurenycjne kosztowo produkty o wysokiej jakości.
  Zapewniamy know-how, kompleksowe kompleksowe wykonanie projektu, obejmujące projektowanie, zamówienia oraz budowę.  
  Nasza firma macierzysta BayWa AG generuje roczny obrót w wysokości 17,2 miliarda euro.

 • Czy system ma wpływ na życie organizmów wodnych oraz ptaków?

  Od początku funkcjonowania naszych pierwszych projektów w Holandii, przy wsparciu i współpracy niezależnych instytutów badawczych oraz uniwersytetów, prowadzimy badania monitorujące i oceniające wpływ naszych instalacji na ekosystem wodny i otoczenie. Przeprowadzone badania i wyniki pośrednie wskazują na niewielki lub całkowity brak wpływu na ekosystem wodny, a w niektórych przypadkach nawet na zwiększenie bioróżnorodności gatunków ryb i bezkręgowców, jak pokazano w naszym studium przypadku pływającej farmy Bomhofsplas, gdzie wzdłuż krawędzi instalacji zainstalowano 20 podwodnych “bio-chatek”. Wypełnione muszlami i drewnianymi elementami “bio-chatki” zapewniają schronienie i pokarm dla ryb i kręgowców. 
  Ptaki również chętnie odpoczywają tuż obok instalacji, a prowadzone akcje liczenia ptaków nie wykazały jak dotąd spadku liczebności ptaków w pobliżu naszych pływających farm fotowoltaicznych.

 • Czy system ma wpływ na jakość wody?

  Nie zaobserwowaliśmy negatywnego wpływu na jakość wody. Trwają obecnie badania ilościowe i jakościowe w tym zakresie we współpracy z jednostkami naukowymi. 
  Konstrukcja naszych instalacji umożliwia maksymalny ruch wody pod systemem. Instalacja może również wpływać pozytywnie na jakość wody, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu glonów w zbiorniku. Niektóre rodzaje glonów wymagają znacznej ilości światła do wzrostu, inne odmiany z kolei dobrze prosperują w dużym zacienieniu. W naszych systemach stosujemy specyficzny rodzaj szklanych modułów, które przepuszczają światło, jednocześnie rzucając umiarkowany cień. Stwarza to idealne warunki do uniknięcia nadmiernego wzrostu obu rodzajów glonów, co również wpływa na uniknięcie kosztów związanych z oczyszczaniem zbiornika wodnego z glonów.
  Komponenty używane w naszych instalacjach zostały poddane wewnętrznym, jak również zewnętrznym testom wymywania, które potwierdziły, że nadają się one również do stosowania w zbiornikach wody pitnej.

  Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Groningen w Holandii pokazuje, że jakość wody pod modułami fotowoltaicznymi pozostaje bardzo dobra: kliknij tutaj żeby zobaczyć raport.

 • Czy występuje jakieś zagrożenie bezpieczeństwa związane z elementami elektrycznymi umieszczonymi w wodzie?

  Nasze systemy są bezpieczne. Pływające farmy fotowoltaiczne spełniają wszystkie przepisy związane z bezpieczeństwem dotyczącym instalacji systemów elektrycznych. Dobrze zaprojektowany system uziemiający, chroni instalację przed awariami elektrycznymi. Nasze rozwiązania są sprawdzane i certyfikowane przez VDE i są zgodne ze wszystkimi przepisami i normami elektrycznymi.

  Używane przez nas kable i komponenty są najwyższej jakości, certyfikowane do użytku w wodzie. Okablowanie jest zaprojektowane w taki sposób, aby  nie miało kontaktu z wodą, a tam gdzie możliwy jest kontakt z wodą umieszczane jest w wodoodpornych przewodach. Dzięki temu okablowanie jest chronione nie tylko przed wodą, ale też przed słońcem. Gwarantuje to również długą żywotność konstrukcji, ponad 30 lat oraz łatwą konserwację.
   

 • Jakie rodzaje wód są najlepsze do instalacji Floating-PV?

  Nasze rozwiązanie Floating-PV może być instalowane na wszystkich wodach śródlądowych o umiarkowanym obciążeniu śniegiem, które wypełnione są wodą przez cały rok. Aby uniknąć konkurencji z rekreacyjnym wykorzystaniem wielu akwenów, skupiamy się wyłącznie na komercyjnie użytkowanych sztucznych zbiornikach wodnych, powstałych po dawnych kamieniołomach, po wydobyciu żwiru, piachu lub węgla itd. Bierzemy również pod uwagę sztuczne stawy rybne.

 • Czy możliwe jest jednoczesne wykorzystanie zbiornika wodnego pod instalację Floating-PV wraz z innym celem (np. rekreacyjnym)?

  W większości nasze projekty Floating-PV realizowane są na sztucznych zbiornikach wodnych, takich jak zlikwidowane części piaskowni, dawne oodkrywki węgla i zbiorniki wodne, które nie są wykorzystywane do rekreacji lub turystyki. Teoretycznie możliwe jest dopuszczenie podwójnego wykorzystania tych zbiorników wodnych z działalnością produkcyjną lub rekreacyjną, ale należy podjąć dodatkowe środki w celu uniknięcia wszelkich ryzyk i oddziaływania między tymi przedsięwzięciami.

 • Co stanie się jeśli zbiornik wodny zamarznie?

  Stosowane przez nas materiały są bardzo bezpieczne i wytrzymałe. Konstrukcja systemu Floating-PV jest podobna do tej, którą stosuje się w naziemnych farmach fotowoltaicznych, a pływające pontony wykonane są z tworzywa HDPE. Materiał ten od wielu lat używany jest w wypróbowanych i sprawdzonych konstrukcjach off-shore, takich jak pływające platformy. Używane przez nas pontony składają się z warstwy wewnętrznej nadającej się do recyklingu warstwy oraz zewnętrznej warstwy z wysoką odpornością na promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą jakość. Pontony są odporne również na zamarzanie jeziora oraz pojawiającą się krę. Wystąpienie takich czynników jak śnieg i lód, ogień, ciśnienie oraz promieniowanie UV są analizowane na długo przed budową, a koncepcja kotwienia zostaje zaprojektowana tak, aby była zgodna ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa konstrukcji (Eurokodu).

 • Jaka przestrzeń na lądzie jest konieczna dla zbudowania instalacji Floating-PV?

  Poza małą stacją do podłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci i ewentualnie kontenerem na części zamienne nie ma potrzeby wykorzystywania powierzchni na lądzie. Wszystkie falowniki i transformatory unoszą się na wodzie. Platforma startowa oraz plac montażowy na lądzie wymagane są tylko podczas budowy isntalacji. 

 • W jakich krajach BayWa r.e. realizuje instalacje Floating-PV?

  Obecnie BayWa r.e. posiada w swoim portfolio 15 pływających farm fotowoltaicznych, 12 w Holandii, 1 w Niemczech, 1 w Austrii oraz 1 w Tajlandii o łącznej mocy 230 MWp. 
  Nieustannie się rozwijamy, zabezpieczyliśmy już tereny pod kolejne 10 instalacji w Europie oraz w rejonie Azji i Oceanii. Polska również posiada wiele sztucznych zbiorników wodnych, które nadają się do instalacji Floating-PV. 

Banki oraz Inwestorzy

 • Czy Floating-PV to sprawdzona technologia?

  Floating-PV nie jest nową technologią, a jedynie nowym wykorzystaniem już istniejącej technologii. Pływające elektrowniefotowoltaiczne BayWa r.e. spełniają standardy Eurokodu oraz są certyfikowane przez VDE. 

  Rozwijając przez dekady naszą wiedzę i doświadczenie zbudowaliśmy już ponad 2,6 GWp elektrowni fotowoltaicznych. 

  BayWa r.e. brała również udział w projekcie przemysłowym, który doprowadził do publikacji pierwszej Rekomendowanej Praktyki dla Floating-PV, DNV-RP-0584, i nadal uczestniczy w ogólnobranżowych działaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności systemów Floating-PV.

  Nasza wiedza i dbałość o szczegóły zapewnia inwestorom płynne działanie  instalacji przez cały okres trwania projektu.

  Dzięki ciągłemu (24/7) monitorowaniu inwestycji w określonej lokalizacji zwiększamy jej bezpieczeństwo. W przypadku Floating-PV, zwrot, ryzyko i administracja nie różnią się od inwestycji w projekty naziemne.

 • Jaka jest średnia żywotność systemu Floating-PV?

  Elektrownie Floating-PV projektowane są na okres 30 lat, tak samo jak naziemne farmy fotowoltaiczne. 

 • Jakie są zalety Floating-PV w porównaniu do fotowoltaicznych instalacji dachowych oraz naziemnych?

  Główną zaletą instalacji Floating-PV jest niewykorzystywanie gruntów rolnych do produkcji energii, co wyklucza konflikt interesów na linii produkcja żywności – produkcja czystej energii elektrycznej. 

  Można zrealizować zdecydowanie większe instalacje przy niższym LCOE (CAPEX oraz OPEX) w porównaniu do dachowych systemów fotowoltaicznych Co więcej, konstrukcja oraz obsługa farm Floating-PV generuje mniejsze ryzyko dla pracowników niż instalacje dachowe.  
   

 • Kto będzie obsługiwał i zarządzał moją elektrownią Floating-PV?

  Elektrownia będzie obsługiwana i zarządzana przez ekspertów BayWa r.e. Zespół O&M, posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy z projektami Floating-PV w Holandii i Niemczech. Gwarantujemy również zdalny monitoring instalacji 24/7.

Lokalne władze

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo systemu, a zwłaszcza bezpieczeństwo osób korzystających ze zbiornika w sposób rekreacyjny np. do pływania?

  Nasze systemy fotowoltaiczne są bezpieczne. Spełniają one wszystkie przepisy dotyczące instalacji systemów elektrycznych. Montujemy instalację uziemiającą, aby chronić system przed awariami elektrycznymi. Nasze systemy są sprawdzane i certyfikowane przez niezależną firmę VDE i są zgodne ze wszystkimi przepisami i normami elektrycznymi. Przy wyborze zbiorników wodnych, skupiamy się na wyborze takich, które nie są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, takich jak pływanie.

 • Czy Floating-PV powoduje konflikty z branżą turystyczną?

  Wybierając lokalizacje dla elektrowni, skupiamy się przede wszystkim na zbiornikach wodnych nierekreacyjnych, takich jak piaskownie i żwirownie, stawy, kamieniołomy czy tereny wydobycia węgla, które nie są wykorzystywane do celów turystycznych. Istnieje wiele nieużywanych akwenów, które mogłyby pełnić nową funkcję i redukując szkodliwe emisje. W związku z tym nie ma potrzeby korzystania ze zbiorników o dużej wartości rekreacyjno-turystycznej.

  Niemniej jednak w fazie projektowej upewniamy się, że wpływ na krajobraz jest zminimalizowany, a w razie potrzeby możemy stosujemy również środki kompensacyjne wokół obszaru inwestycji.

 • Czy Floating-PV to przyszłość fotowoltaiki?

  Oczywiście, że tak! Razem z naziemnymi systemami fotowoltaicznymi oraz dachowych systemi fotowoltaicznymi, Floating-PV staje się coraz ważniejszy i wnosi znaczący wkład w postęp transformacji energetycznej w sposób neutralny dla terenów lądowych. Floating-PV jest coraz częściej określany jako trzeci filar energii słonecznej. 
  Przeczytaj więcej tutaj. 

 • Jaki jest potencjał Floating-PV w Europie?

  Według badania Banku Światowego, w samej Europie istnieje potencjał 204 GWp, zakładając wykorzystanie tylko 10% sztucznych zbiorników słodkowodnych (źródło: Where Sun Meets Water, Floating Solar Market Report, 2019 International Bank for Reconstruction i Rozwój / Bank Światowy, s. 57, wykres). Obecnie wykorzystano tylko 0,15 % tego potencjału, co stwarza ogromne możliwości rozwoju dla tego rynku instalacji pływających na zbiornikach wodnych. 

 • Czy pływająca energia słoneczna jest droższa niż naziemna fotowoltaika?

  Instalacje Floating-PV są obecnie nieznacznie droższe niż naziemna fotowoltaika pod względem kosztów CAPEX. Nie mniej jednak generują wyższy uzysk energetyczny dzięki efektowi chłodzenia wodą, posiadają niższy OPEX i niższe koszty dzierżawy w porównaniu do instalacji budowanych na lądzie.
  Rozwój technologii, aktualne trendy makroekonomiczne i zakłócenia w łańcuchach dostaw, prowadzą do ciągłej optymalizacji konstrukcji i w konsekwencji obniżenia kosztów. 

 • Czy możliwe są systemy Floating-PV bez dotacji?

  Zależy to w dużej mierze od poszczególnych projektów, od wielkości, lokalizacji, charakterystyki akwenu. Jednak dzięki naszemu pierwszemu projektowi Floating-PV bez dotacji w Niemczech, wykazaliśmy już, że budowa tego typu instalacji bez wsparcia finansowego rządu jest możliwa.

Zawartość
  Powrót do góry
  Skontaktuj się z nami