Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Rekordowe wyniki 2022: BayWa AG kontynuuje rozwój

Wstecz

Pozytywne perspektywy dalszego rozwoju działalności po wyjątkowym roku: do końca 2025 r. przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć EBIT z działalności operacyjnej w przedziale 470–520 mln euro.

Koncern BayWa AG zamknął rok obrotowy 2022 rekordowymi poziomami przychodów i zysku przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT). W niestabilnym otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwu udało się zwiększyć przychody do 27,1 mld euro z 19,8 mld euro w poprzednim roku. Grupa wypracowała też EBIT na poziomie 504,1 mln euro (wobec 266,6 mln euro rok wcześniej). Tym samym koncern BayWa, który w trakcie 2022 r. dwukrotnie podnosił prognozowane wyniki, kontynuuje rentowny rozwój – przede wszystkim w segmencie energii ze źródeł odnawialnych. „Bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe na świecie, budownictwo mieszkaniowe czy termomodernizacja – jako podstawowy dostawca produktów i usług w tych obszarach koncern BayWa bezpośrednio dotyka najpilniejszych kwestii, z którymi ludzie zmagają się zarówno w skali światowej, jak i lokalnie” – mówi prof. Klaus Josef Lutz, prezes zarządu grupy BayWa. „BayWa już od 100 lat słynie z niezawodności, a miniony rok obrotowy był jej kolejnym dowodem. Mimo zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw i niedostatecznej dostępności niektórych towarów udało się nam niemal bez ograniczeń zaspokoić popyt klientów na nośniki energii cieplnej, materiały budowlane i sprzęt dla rolnictwa”.

Duży popyt na moduły fotowoltaiczne, maszyny rolnicze i materiały budowlane
Segment energii ze źródeł odnawialnych osiągnął rekordowo wysokie przychody o wartości 6,5 mld euro, znacznie przekraczającej poziomy z poprzednich lat. Kwitnął zwłaszcza handel komponentami instalacji fotowoltaicznych. Konsumenci robili też większe zapasy nośników energii cieplnej, co przełożyło się na wysoki popyt na olej opałowy i pellet drzewny. W handlu surowcami rolnymi szanse rynkowe wykorzystała zarówno działająca w skali międzynarodowej Grupa Cefetra, jak i niemiecka spółka Agrarhandel. Wysokie ceny producentów zbóż i nasion roślin oleistych skłoniły też do inwestycji rolników, dzięki czemu rekordowe przychody odnotował segment techniki. Wynik zmniejszył się natomiast rok do roku w międzynarodowym handlu owocami. Wbrew nieco słabszym trendom rynkowym w 2022 r. bardzo dobrze poradził sobie z kolei segment budowlany. Na jego solidny wynik wpłynął przede wszystkim duży popyt na materiały budowlane i brak ograniczeń w możliwościach dostawczych spółki BayWa, zwłaszcza w okresach powszechnych niedoborów poszczególnych towarów na rynku.

Wyższy docelowy wynik operacyjny koncernu w średnim terminie
“Wychodzimy z założenia, że wynik koncernu również w przyszłości będzie znacznie powyżej średnich wartości, które osiągaliśmy dotychczas” – mówi prezes zarządu spółki BayWa Klaus Josef Lutz. „Przemawia za tym nasza rola podstawowego dostawcy i to, że wszystkie segmenty naszej działalności są powiązane z globalnymi megatrendami, takimi jak ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne”. Jak mówi prezes Lutz, w bieżącym roku obrotowym koncern liczy na wynik sięgający 320–370 mln euro, a do końca 2025 r. BayWa zamierza osiągnąć EBIT z działalności operacyjnej w przedziale 470–520 mln euro.

Rozwój poszczególnych segmentów działalności

Segment energii ze źródeł odnawialnych
Segment energii ze źródeł odnawialnych osiągnął w omawianym roku sprawozdawczym 6,5 mld euro przychodów (w poprzednim roku było to 3,6 mld euro). Wypracował też EBIT na poziomie 239,1 mln euro (wobec 135,0 mln euro rok wcześniej). Oprócz sprzedaży 26 zaprojektowanych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych do tego wysokiego wyniku przyczynił się przede wszystkim handel modułami PV. Spółka BayWa r.e. AG, w której skupiony jest segment energii ze źródeł odnawialnych w koncernie BayWa, sprzedała moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 3,5 GWp, co oznacza wzrost o 71% r/r. Portfel IPP, czyli farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, które BayWa prowadzi samodzielnie jako niezależny producent energii elektrycznej, powiększył się w omawianym okresie sprawozdawczym o siedem obiektów do 26 projektów o łącznej mocy 0,8 GW. 

BayWa wychodzi z założenia, że tendencja wzrostowa w segmencie energii ze źródeł odnawialnych utrzyma się również w przyszłości. Na bieżący rok planowana jest sprzedaż projektów wiatrowych i słonecznych o łącznej mocy 2,1 GW. Portfel IPP ma się dalej rozwijać, przede wszystkim przez przejmowanie projektów na terenie Europy. Na sprzedaż modułów fotowoltaicznych w dalszym ciągu będą też korzystnie wpływać państwowe cele rozbudowy i programy wsparcia fotowoltaiki oraz rozwój e-mobilności w obszarze mieszkaniowym i firmowym.

Segment energetyki
Również segment energetyki osiągnął w omawianym roku sprawozdawczym silny wzrost przychodów do 3,3 mld euro z poziomu 2,1 mld euro rok wcześniej. Wypracowany EBIT sięgnął 53,6 mln euro (w poprzednim roku było to 17,4 mln euro). Mimo wzrostu cen paliw, oleju opałowego i pelletu drzewnego grupa BayWa odnotowała stabilny popyt na te produkty. Sprzedaż smarów spadła wprawdzie r/r, ale obszar urządzeń domowych zyskał na rosnącym zainteresowaniu nowymi rozwiązaniami grzewczymi, takimi jak pompy ciepła. W obszarze e-mobilności należąca do koncernu BayWa spółka BayWa Mobility Solutions (BMS) umocniła swoją pozycję rynkową w zakresie rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. W 2022 r. w Niemczech przedsiębiorstwo zbudowało 300 nowych parków ładowania ze średnio sześcioma punktami ładowania każdy. Tym samym udział rynkowy BMS w infrastrukturze do szybkiego ładowania wynosi obecnie 7%.

W bieżącym roku BayWa liczy się ze spadkiem wyniku w stosunku do wyjątkowego roku 2022, zasadniczo oczekuje jednak, że działalność będzie dobrze się rozwijać. Przedsiębiorstwo zakłada, że w dalszym ciągu będzie czerpać korzyści z elektryfikacji transportu, termomodernizacji i stabilnego popytu na alternatywne nośniki energii cieplnej, takie jak pellet drzewny. Ponadto BayWa do końca roku zamierza na swoich jedenastu stacjach tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) przejść w 100% na Bio-LNG.

Segment Grupy Cefetra 
W międzynarodowym handlu surowcami rolnymi, którym zajmuje się Grupa Cefetra, spółka odnotowała w opisywanym roku sprawozdawczym przychody sięgające 6,1 mld euro (wobec 5,0 mld euro rok wcześniej). Wypracowany EBIT zwiększył się do 59,5 mln euro (w poprzednim roku było to 38,8 mln euro). Przy mniejszym r/r wolumenie handlu zbożami i nasionami roślin oleistych Grupa Cefetra wykorzystywała możliwości handlowe, które pojawiły się w efekcie silnych wahań cenowych na międzynarodowych giełdach surowców. Za 60% wyniku tego segmentu odpowiadają delikatesy. Kluczowym filarem zysku okazała się przede wszystkim spółka Royal Ingredients, w której BayWa ma udziały; handluje ona m.in. komosą ryżową, nasionami chia i produktami roślinnymi bogatymi w białko.

BayWa zakłada, że z powodu napięć geopolitycznych rynki rolne w dalszym ciągu będą pod dużą presją. Rynek uspokoił się jednak po silnych wahaniach cenowych obserwowanych zwłaszcza w pierwszej połowie 2022 r. Przedsiębiorstwo spodziewa się więc na rok 2023 normalizacji w handlu produktami rolnymi. W segmencie delikatesów BayWa prognozuje stabilny wynik.

Segment rolnictwa & serwisu 
Segment rolnictwa & serwisu, który obejmuje handel zbożami, nasionami roślin oleistych i maszynami rolniczymi, przyniósł koncernowi BayWa 5,8 mld euro przychodów (wobec 4,2 mld euro rok wcześniej). EBIT wzrósł do 104,7 mln euro z poziomu 12,3 mln euro w poprzednim roku. Obawy klientów BayWa o możliwe wąskie gardła w zaopatrzeniu i dalszy wzrost cen doprowadziły w 2022 r. do tworzenia nadmiarowych zapasów, zwłaszcza nawozów. W przypadku sprzedaży zbóż i nasion roślin oleistych na rynku niemieckim koncern BayWa zyskał na predykcyjnym sterowaniu procesami handlowymi: umowy, które zawarto jeszcze w 2021 r., udało się zrealizować i ująć w rachunku zysków i strat w omawianym roku sprawozdawczym po wyższych cenach rynkowych.

Również bieżący rok obrotowy w segmencie rolnictwa zapowiada się pozytywnie. Globalne zapasy zbóż są niskie, a światowy popyt wciąż rośnie. W związku z tym ceny surowców rolnych na razie pozostaną na ponadprzeciętnie wysokich poziomach. O ile w przypadku nasion i środków ochrony roślin BayWa spodziewa się stabilnego rozwoju, o tyle w przypadku nawozów liczy się ze spadkiem sprzedaży. Ze względu na większe zakupy z ubiegłego roku wielu rolników wciąż jeszcze dysponuje zapasami. Niezależnie od tego surowsze wymogi dotyczące ochrony środowiska w rolnictwie powinny sprawić, że w przyszłości na znaczeniu będą zyskiwać preparaty biologiczne.

Segment rolnictwa & techniki
Segment rolnictwa i techniki osiągnął przychody na poziomie 2,1 mld euro (wobec 1,9 mld euro rok wcześniej) i EBIT w wysokości 70,2 mln euro (48,6 mln euro w poprzednim roku), co oznacza nowe rekordy. Sprzedaż maszyn używanych spadła do 1724 ciągników, lecz w obszarze nowych maszyn rolniczych producentom udało się całkowicie zniwelować przestoje produkcyjne i zaległości w realizacji zamówień z 2021 r. Grupa BayWa sprzedawała w minionym roku średnio 14 nowych maszyn dziennie – w skali roku ich liczba sięgnęła w sumie 5025. 

Również w roku obrotowym 2023 grupa BayWa spodziewa się dobrych wyników. Zainteresowanie inwestycjami w rolnictwie utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym świadczy duży portfel zamówień w księgach przedsiębiorstwa na początku roku. W swoich warsztatach technicznych BayWa również liczy w bieżącym roku na stabilne obłożenie.

Segment produktów rolnych ze świata
Segment produktów rolnych ze świata wypracował przychody na poziomie 921,3 mln euro (wobec 960,7 mln euro rok wcześniej). EBIT wyniósł 21,1 mln euro (w poprzednim roku było to 42,6 mln euro). Do spadku wyników przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty energii i logistyki, rezygnacja konsumentów z produktów klasy premium i owoców egzotycznych oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.

W swoich prognozach na kolejny rok BayWa zachowuje optymizm. Przykładowo: choć kilka tygodni przed nowozelandzkimi zbiorami jabłek cyklon zniszczył część upraw, mniejszą podaż udało się zrekompensować wyższymi cenami. Dzięki inwestycjom w niemieckiej spółce sprzedającej owoce i w holenderskiej spółce zależnej TFC Holland B.V. w 2022 r. udało się dodatkowo zoptymalizować procesy wewnętrzne. Pozytywnie wpłynie to na zapewnianie jakości i kształtowanie cen produktów świeżych.

Segment budownictwa
Segment budownictwa osiągnął przychody na poziomie 2,3 mld euro (rok wcześniej było to 2,1 mld euro) i EBIT w wysokości 70,4 mln euro (73,2 mln euro w poprzednim roku), utrzymał więc w 2022 r. solidne wyniki z poprzedniego okresu. Wpłynął na to wysoki popyt przy jednoczesnym wzroście cen materiałów budowlanych. Ze względu na efektywne procesy magazynowe oraz szerokie, stabilne relacje z dostawcami koncern BayWa był w stanie zapewnić niemal pełną ciągłość dostaw. BayWa jest drugim co do wielkości sprzedawcą materiałów budowlanych w Niemczech, a przewagę nad konkurencją – zwłaszcza w okresach, w których na rynku brakowało poszczególnych towarów – zapewniły grupie również wysokie kompetencje w budowaniu asortymentu i gęsta sieć placówek. Dzięki pełnej sprzedaży wielu jednostek mieszkaniowych i nabyciu 15 nowych projektów na wynik roczny pozytywnie wpłynęła też spółka BayWa Bau Projekt GmbH.

Rozpoczęcie nowego sezonu budowlanego jest uzależnione od dobrej pogody i istniejących zamówień. Segmentowi sprzyjają zapotrzebowanie na termomodernizację i zwiększanie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym oraz państwowe programy wsparcia remontów istniejących już budynków. Koniunkturę hamują natomiast wyższe odsetki od kredytów i odczuwalny niedobór wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej. BayWa spodziewa się, że w bieżącym roku obrotowym spółka BayWa Bau Projekt GmbH zdobędzie jeszcze lepszą pozycję rynkową. Pełny portfel projektów pozwala liczyć na stabilne zyski nie tylko w 2023 r.

Wstecz
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami