Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Liczba zamienk o klimacie spada, a temperetaury rosną

Wstecz

Pomimo tego, że rok 2023 ma być najgorętszym rokiem w historii, liczba wzmianek online na temat kryzysu klimatycznego spadła o 12%. Informacje w sieci w okresie poprzedzającym COP28 spadły o 73% od czasu COP26. Podczas gdy dyskusje na temat klimatu zanikają, rozmowy na temat sztucznej inteligencji rosną.

Mimo że 2023 r. ma być najgorętszym rokiem w historii, a na całym świecie odnotowano bezprecedensowe klęski żywiołowe, dyskusje online na temat kryzysu klimatycznego zaskakująco spadły od 2022 r. (-12%). Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Brandwatch na zlecenie BayWa r.e., obejmujących ponad 41 milionów  danych z mediów społecznościowych od ponad 7 milionów unikalnych użytkowników.

Rozpoczynającay się właśnie Szczyt Klimatyczny (COP28) został uchwycony w badaniach, ale należy przyjąć, że rozmowy online na temat COP w okresie poprzedzającym konferencję klimatyczną spadły o 73% od czasu COP26. Jednocześnie wzmianki o sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływie na nasze życie nabierają tempa. Rozmowy online na temat AI wzrosły o 342% od zeszłego roku i były średnio o 14% wyższe niż informacje o kryzysie klimatycznym w 2023 roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat poczyniono znaczne postępy od czasu COP26, nazwanego ‘najlepszą ostatnią szansą’. Opóźniony z powodu pandemii Covid, COP26 miał poczucie celu i pilności. Wyniki obejmowały zrewidowane krajowe zobowiązania klimatyczne, ekspansję odnawialnych źródeł energii, szeroko zakrojone zobowiązania zerowe netto, inwestycje w finansowanie klimatyczne i wiele innych. Ale chociaż poczyniono postępy, brakowało późniejszych działań, które odzwierciedlałyby pilność naszej sytuacji, co jest tematem tegorocznego szczytu klimatycznego.

Jeśli chodzi o przenikanie do świadomości publicznej, widzimy, że obie konferencje COP znacznie się od siebie różnią, przy czym COP26 otrzymał 1,6 miliona wzmianek w ciągu czterech tygodni poprzedzających konferencję, a COP28 otrzymał około 425 000 w tym samym okresie. Jest to nawet znacznie mniej niż w przypadku COP27 z 2022 r., który otrzymał 680 000 wzmianek w tym samym okresie.

Jeśli chodzi o największą troskę obecnych czasów, ludzie najbardziej obawiają się sztucznej inteligencji, a nie zmian klimatycznych

Jednym z tematów, który zdominował rok 2023, jest sztuczna inteligencja. Wraz z pojawieniem się Chatu GPT i innych generatywnych modeli sztucznej inteligencji, świat był świadkiem zdolności tych technologii do zmiany sposobu, w jaki żyjemy i pracujemy.  Rozważamy nie tylko czy AI może być wykorzystywana do wdrażania oszczędzającej czas wydajności w naszym codziennym życiu, ale także obawiamy się w jaki sposób może nas naśladować, a nawet eliminować potrzebę wpływu człowieka. Nieuchronnie doprowadziło to do wielu dyskusji na temat destrukcyjnego potencjału tej technologii. W rzeczywistości badania pokazują, że w porównaniu ze zmianami klimatu, ludzie są bardziej skoncentrowani na potencjalnym wpływie sztucznej inteligencji na ludzkie życie.

Wzmianki o sztucznej inteligencji w kontekście "końca świata" są o 8% wyższe niż o zmianach klimatu, podczas gdy wzmianki o kryzysie klimatycznym w tym zakresie spadły o prawie jedną czwartą (-23,5%) od 2022 roku. Dzieje się tak pomimo tego, że kraje na całym świecie odnotowują znaczne przyspieszenie klęsk żywiołowych, naukowcy zgadzają się, że to dopiero początek tego rodzaju wydarzeń klimatycznych, a raport IPCC AR6 Climate Change 2023 podkreśla, że ludzkość osiągnęła "krytyczny moment w historii".


Matthias Taft, CEO, BayWa r.e. komentuje: “W czasie, gdy bardziej niż kiedykolwiek musimy podejmować działania na rzecz klimatu, liczba rozmów na ten temat spada - dyskusje koncentrują się bardziej na potencjalnych zagrożeniach egzystencjalnych niż na rosnących światowych katastrofach klimatycznych, których obecnie regularnie doświadczamy na całym świecie.

Równie niepokojące jest to, że ten spadek konwersacji ma miejsce w okresie poprzedzającym największą na świecie konferencję klimatyczną, której zadaniem jest rozwiązanie tych właśnie problemów. Prawdopodobnie świadczy to o braku wiary, a nawet zainteresowania zdolnością COP28 do podjęcia działań, gdy są one najbardziej potrzebne.

Tegoroczny Szczyt Klimatyczny musi przynieść globalnie transformacyjny plan szybkiego reagowania, który powinien objąć natychmiastowe wycofanie paliw kopalnych, przyspieszenie przejścia na zieloną energię, zwiększenie finansowania publicznego i prywatnego oraz polepszenie współpracy międzynarodowej, w tych niespokojnych czaasach. Wiara w zdolność COP do zapewnienia szybkich i transformacyjnych zmian, które odzwierciedlają bezpośredniość zagrożenia, przed którym stoimy, musi zostać przywrócona poprzez działanie."Metodologia

Prezentowane dane pochodzą z badania przeprowadzonego za pomocą Brandwatch, analizującego rozmowy online związane ze zmianami klimatu, konferencjami COP i sztuczną inteligencją. Przeanalizowano ponad 41 milionów punktowych danych online, analizując trendy w mediach społecznościowych, wiadomościach i platformach blogowych - od stycznia 2022 r. do listopada 2023 r.

Wstecz
Quirin Löffelmeier
Communications Manager
BayWa r.e. AG

Pobieranie

Powrót do góry
Skontaktuj się z nami