Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

BayWa r.e. wspiera bioróżnorodność na naturalnej łące kwietnej

Wstecz

BayWa r.e. Polska włączyła się w program rewildingu, czyli przywracania bioróżnorodności i odbudowy naturalnych ekosystemów na terenach przekształconych przez działalność człowieka.

BayWa r.e. Polska nawiązała współpracę z Fundacją Kwietną, której działania wspierają odbudowę wartościowych ekosystemów łąk kwietnych. Łąki to półnaturalne systemy, których funkcjonowanie wymaga odpowiednio prowadzonego wypasu, właściwego koszenia oraz zaniechania stosowania środków chemicznych. Dobrze zarządzane łąki stanowią bogactwo licznych gatunków fauny i flory, przeciętnie na wiejskiej łące kośnej możemy spotkać blisko 60 gatunków roślin naczyniowych, a na zmiennowilgotnych łąkach parków narodowych i krajobrazowych liczba ta sięga nawet 180 gatunków.  

Włączając się w projekt „Adopcji łąki” wspieramy proces odbudowy populacji kluczowych gatunków roślin i zwierząt, w tym ważnych gatunków motyli na objętym działaniami terenie w sąsiedztwie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Nieborów.

W dobie kryzysu klimatycznego, zjawiska zanikania gatunków i utraty bioróżnorodności wielu obszarów, idea rewildingu jest odpowiedzią na pytanie, co możemy zrobić już teraz, aby powstrzymać i spróbować odwrócić negatywne procesy, których jesteśmy świadkami.

W BayWa r.e. jesteśmy świadomi jak ważny jest zrównoważony rozwój, dlatego na naszych farmach fotowoltaicznych i wiatrowych dbamy o zachowanie naturalnych warunków, a w przypadku obszarów zdegradowanych przywracamy bioróżnorodność. Pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych najczęściej stosuje się pasy zieleni lub pasy kwietne, które stanowią ostoję dla zapylaczy oraz małych ssaków, gadów czy też ptaków lęgowych. Na wielu naszych farmach wprowadzamy również naturalne sposoby koszenia, związane np. z wypasem owiec. Długoterminowa dzierżawa gruntów pod projekty odnawialnych źródeł energii daje możliwość nie tylko produkcji energii elektrycznej, ale również ekstensywnego użytkowania tych terenów, zwiększając różnorodność gatunkową.

Członek zarządu BayWa r.e. Polska sp. z o.o., Artur Marchewka komentuje - „W BayWa r.e. przyspieszamy transformację w kierunku energii odnawialnej, a dbanie o zrównoważony rozwój jest nierozerwalną częścią każdego realizowanego przez nas projektu.Liczymy, że nawiązana współpraca z Fundacją Kwietną przyniesie nam wiele cennych wskazówek dot. przywracania naturalnych ekosystemów na terenach zdegradowanych, dotychczas intensywnie użytkowanych rolniczo, tak aby zwiększyć bioróżnorodność na naszych farmach fotowoltaicznych i wiatrowych. Działając w międzynarodowej grupie chcemy również zainteresować wynikami prowadzonych badań oraz ideą rewildingu inne kraje.

Prezeska Fundacji Kwietnej, Karolina Nawrot dodaje: - „Realizując projekt adopcji łąki we współpracy z firmą BayWa r.e. mamy szansę odtwarzać cenne ekosystemy łąkowe i prowadzić badania naukowe w środowisku zbliżonym do terenów inwestycji fotowoltaicznych. Zamiana gruntów ornych na bogate gatunkowo trwałe użytki zielone to nie tylko szansa dla rodzimej przyrody, ale także sposób na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Badania naukowe wykazują, że odpowiednio zarządzane łąki mogą budować glebowy bank węgla. Branża fotowoltaiczna jest nam szczególnie bliska, bo to rzadki przypadek, gdy biznes realizując inwestycje, może w naturalny sposób wspierać ochronę przyrody. Naszym wspólnym celem jest zbadanie tego wpływu i kształtowanie standardów proekologicznego zarządzania farmami fotowoltaicznymi.”

Wstecz
Artur Marchewka
Projekty wiatrowe Polska
BayWa r.e. Polska Sp. z o.o.
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami