Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

BayWa r.e. zrealizuje innowacyjny projekt solarny we Francji

Wstecz

BayWa r.e. została wybrana przez Wspólnotę Gmin Haute-Saintonge, okręg zaangażowany w rozwój energii odnawialnej, do realizacji ambitnego projektu transformacji energetycznej w departamencie Charente-Maritime w południowo-zachodniej Francji.

Ten sztandarowy projekt będzie łączył produkcję energii słonecznej z akumulatorowym systemem magazynowania oraz udziałem społeczności. W przypadku potwierdzenia lokalych możliwości odbioru i wykorzystania wodoru, realizacja obejmie również produkcję zielonego wodoru. Projekt wdroży zatem holistyczne podejście do lokalnej transformacji energetycznej i wesprze region w jego niskoemisyjnych założeniach.

BayWa r.e. została wybrana, wraz z Lhyfe, pionierem i głównym graczem w dziedzinie odnawialnego zielonego wodoru, do wsparcia Wspólnoty Gmin w ramach procedury zaproszenia do wyrażenia zainteresowania rozwojem parku fotowoltaicznego.

BayWa r.e. będzie odpowiedzialna za rozwój parku fotowoltaicznego o mocy 40 MWp i rocznej produkcji 52 GWh, a także za wdrożenie systemu bateryjnego magazynowania energii. Lhyfe będzie odpowiedzialna za rozwój jednostki produkcyjnej zielonego wodoru zasilanej przez farmę fotowoltaiczną. Odnawialny wodór ma szeroki potencjał wykorzystania, np. poprzez sprzedaż podmiotom przemysłowym, władzom lokalnym, stowarzyszeniom lub transportowi szkolnemu i miejskiemu, w promieniu od 100 do 150 km. Potencjał ten zostanie potwierdzony w ramach rocznych badań nad wykorzystaniem lokalnym.

Park fotowoltaiczny będzie sprzężony z systemem magazynowania energii, co umożliwi optymalną integrację elektrowni z siecią, poprzez przechwytywanie nadmiaru produkcji słonecznej i efektywne wykorzystanie infrastruktury elektrycznej. Ponadto przyczyni się do zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej, szczególnie w szczytowym okresie zimowym.

"BayWa r.e. chce, aby ten projekt był innowacyjną wizytówką we Francji, podkreślając korzyści płynące z połączenia elastycznych narzędzi z produkcją energii odnawialnej. Zależy nam na wykazaniu technicznej wykonalności projektu, ale także jego ekonomicznego znaczenia w odniesieniu do wszystkich świadczonych usług" - wyjaśnił Mathieu Bordeleau, dyrektor ds. innowacji w BayWa r.e. Francja.

BayWa r.e. zaproponowała, aby władze lokalne zainwestowały w projekt w fazie rozwoju, a także aby stały się większościowym udziałowcem podczas budowy i eksploatacji. Korzyści finansowe wynikające z tej inwestycji zostałyby dodane do korzyści ekonomicznych i podatkowych po wdrożeniu parku fotowoltaicznego.

"BayWa r.e. jest niezwykle dumna, że została wybrana przez Wspólnotę Gmin Haute Saintonge do realizacji, wraz z Lhyfe, tego innowacyjnego projektu terytorialnego łączącego energię słoneczną, wodór i magazynowanie w tym samym miejscu. Projekt ten będzie wzorem dla innych regionów, które chcą aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej, zwłaszcza jako możliwość inwestycyjna dla władz lokalnych", skomentował Céline Tran, Dyrektor Zarządzający BayWa r.e. France.

Innowacyjne projekty, takie jak Haute-Saintonge, które integrują technologię magazynowania i wodór z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, będą odgrywały ważną rolę w napędzaniu transformacji energetycznej. Dlatego BayWa r.e. bada obecnie również inne możliwości rozwoju w tej dziedzinie w Europie oraz poza nią.

Wstecz
Karin Kreuzer
Global Communications Manager
BayWa r.e. AG
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami