Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

BayWa r.e. publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022

Wstecz

Zgodnie z opracowaniem The Decade that Matters 2.0, ponad połowa firm (53%) na całym świecie twierdzi, że rosnące ceny energii w 2022 r. pozytywnie wpłynęły na ich strategie zrównoważonego rozwoju. W BayWa r.e., wiodącej firmie sektora OZE, integracja kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju w procesach biznesowych jest realizowana od kilku lat poprzez wypełnianie tzw. Ram Zrównoważonego Rozwoju 2025.

W opublikowanym przez BayWa r.e. Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022, firma informuje o postępach w realizacji zrównoważonych celów w całej firmie, wynikach w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) w odniesieniu do uznanych na całym świecie standardów Global Reporting Initiative (GRI).

Matthias Taft, CEO BayWa r.e. komentuje: “Nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju opisuje, w jaki sposób realizujemy nasz strategiczny cel, jakim jest przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej przy jednoczesnym przestrzeganiu naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że skalowanie działalności jest sukcesem tylko wtedy, gdy robimy to w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę środowisko, społeczeństwo i naszych pracowników. Jesteśmy dumni ze znacznych postępów, jakie poczyniliśmy w 2022 r. i z niecierpliwością czekamy na kontynuację tej podróży, aby wywrzeć trwały wpływ na naszą planetę i wszystkie społeczności, z którymi współpracujemy".

Trzy priorytetowe cele

Ramy Zrównoważonego Rozwoju BayWa r.e. 2025 obejmują nadrzędne cele, które mają za zadanie zintegrowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem z procesami biznesowymi. Skupiono się na następujących trzech celach priorytetowych: Wspieranie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw; promowanie różnorodności, równości i integracji (DEI); zwiększenie akceptacji energii odnawialnej poprzez zaangażowanie społeczności.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 opisuje poczynione już kamienie milowe w zakresie spełnienia powyższych celów, takie jak opracowanie Kodeksu Postępowania DostawcówGlobalnego Podręcznika DEI oraz uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w realizacji projektów.

Najważniejsze wydarzenia w roku 2022 obejmują:

  • Inicjatywy pracowników na rzecz zrównoważonego rozwoju, od warsztatów zrównoważonego rozwoju w Meksyku po akcje charytatywne na rzecz rodzin migrantów żyjących w skrajnym ubóstwie w Tajlandii.
  • Wielokrotnie nagradzana globalna inicjatywa na rzecz dobrego samopoczucia #socialandhealthy, która zapewnia regularne kursy cyfrowe dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego.
  • Współsponsorowanie przez BayWa r.e. inicjatywy Solar Stewardship Initiative w celu opracowania ogólnobranżowego standardu zapewniającego odpowiedzialne, przejrzyste i zrównoważone praktyki w łańcuchu wartości technologii fotowoltaicznej.
  • Globalne partnerstwo w ramach współpracy z Remote Energy w celu zapewnienia szkoleń online i praktycznych kursów w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla kobiet z różnych krajów Afryki.
  • BayWa r.e. po raz pierwszy uzyskała rating korporacyjny ESG na poziomie B+, co oznacza, że w 2022 r. BayWa r.e. osiągnęła wysoki status "prime".

BayWa r.e. jest również zaangażowana w zapewnianie natychmiastowej i długoterminowej pomocy dla ludności ukraińskiej. Oprócz innych działań opisanych w raporcie, firma dostarczyła 100 mobilnych systemów solarnych dla służb ratunkowych, mobilne baterie do schronów i przyznała siedem stypendiów ukraińskim studentom na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Wiedniu i Uniwersytecie Technicznym w Monachium (TUM).

Więcej na temat Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2022 BayWa r.e oraz Ram Zrównoważonego Rozwoju 2025 można znaleźć na stronie.

Wstecz
Quirin Löffelmeier
Communications Manager
BayWa r.e. AG
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami