Wybierz język
Polska
English
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Wiatru

Wspieranie pozytywnego potencjału energii wiatrowej

15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. To dzień refleksji nad siłą jednego z najwcześniej wykorzystywanych źródeł energii. Energetyka wiatrowa ma ugruntowaną pozycję i cieszy się zaufaniem, a do 2026 r. przewiduje się zapewnienie 3,3 miliona miejsc pracy w tym sektorze. Wiatr jest dostępny na całym świecie, będąc potężnym atutem w transformacji energetycznej, który chroni różnorodność biologiczną i oferuje szereg wartości lokalnym społecznościom.

Lądowa i morska energetyka wiatrowa rozwija się na całym świecie. Nowe moce zainstalowane wzrastają, ze 109 GW w 2018 r. do 175 GW do końca 2024 roku. A rozwój ten dopiero się rozpoczyna. Aby osiągnąć cele zerowej emisji netto, oczekuje się, że do 2050 r. wiatr będzie stanowił 35% całej globalnej produkcji energii.

Gospodarstwa domowe, firmy, budynki publiczne i infrastruktura niejednokrotnie polegają na sile wiatru, która napędza codzienne życie. Dołącz do nas podczas Światowego Dnia Wiatru, aby zobaczyć, jaka przyszłość czeka ten kluczowy element transformacji w kierunku energetyki odnawialnej.

Fakty o energetyce wiatrowej

Nieskończona moc
Więcej

Energia wiatrowa nigdy się nie kończy i może być produkowana w dowolnym miejscu na świecie, na lądzie lub na wodzie. Jest to długoterminowa siła napędowa sektora energetycznego.

Ekonomicznie opłacalna
Więcej

Wiatr jest darmowy, co czyni go jednym z najbardziej opłacalnych źródeł energii. Wraz z postępem technologicznym, koszty wciąż spadają. Energetyka wiatrowa rozwija się wszędzie, w każdych warunkach rynkowych.

Korzyści dla społeczeństwa
Więcej

Nasza odpowiedzialność wykracza daleko poza wytwarzanie energii odnawialnej. Inwestujemy w inicjatywy, które wspierają ludzi i pozwalają im zmieniać i ulepszać swoją przyszłość. Globalna Rada Energii Wiatrowej przewiduje, że do 2030 roku cztery miliony ludzi będzie pracować w branży wiatrowej. Skupiamy się nad tym, aby każdy odczuł te korzyści.

Wpływ na środowisko
Więcej

Elektrownie wiatrowe nie emitują gazów cieplarnianych, prawie nie zużywają wody, a energia zużyta przez nie podczas całego cyklu życia zwraca się w mniej niż rok. Dobrze zaplanowane, zlokalizowane i zarządzane farmy wiatrowe mają minimalny wpływ na pobliskie siedliska i gatunki. Nieustannie staramy się łagodzić ich oddziaływanie na przyrodę i bioróżnorodność oraz podkreślać pozytywny wpływ.

Energetyka wiatrowa quiz

Wciąż możesz dowiedzieć się więcej o energii wiatrowej. Kontynuuj!

Twoja odpowiedź jest błędna

Twoja odpowiedź jest poprawna

Odpowiedziałeś poprawnie na pytania XX / YY!

Sprawdź nasz kanał YouTube, aby dowiedzieć się więcej o Światowym Dniu Wiatru w BayWa r.e.


Zobacz teraz

Zmotywowany uczeń

Nadal możesz dowiedzieć się więcej o energetyce wiatrowej!

Mistrz wiedzy podstawowej

Naprawdę znasz podstawy energetyki wiatrowej!<br />

Wiatr Ekspert ds. energii

Wspaniale – jesteś ekspertem w dziedzinie wiatru!

Energia wiatrowa: Klucz do zrównoważonej przyszłości


Przyspieszamy globalny rozwój energetyki wiatrowej. Szybsze wydawanie pozwoleń i rozbudowane łańcuchy dostaw są kluczem do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego na całym świecie.

Energetyka wiatrowa na lądzie (onshore)

Lądowa energetyka wiatrowa jest niezwykle opłacalna. Grunty wykorzystywane pod farmy wiatrowe mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, zapewniając właścicielom kolejne źródło dochodu. To korzystny układ dla ludzi i planety.

Spędziliśmy 30 lat rozwijając projekty farm wiatrowych i dostarczając wielkoskalowe rozwiązania. Nasza największa farma wiatrowa, Amadeus (w Teksasie), obejmuje ponad 25 000 akrów ziemi. 96 turbin produkuje rocznie energię wystarczającą do zasilenia 74 800 domów.

Energetyka wiatrowa na morzu (offshore)

Budowa farm wiatrowych na morzu może przynieść jeszcze więcej energii odnawialnej niż na lądzie.

Nasz doświadczony zespół offshore zajmuje się rozwojem biznesu, usługami technicznymi i zaopatrzeniowymi. Dzięki projektom zarówno pływającym, jak i stałym, pracujemy nad zwiększeniem potencjału wiatru i rozwojem tych kluczowych technologii.

Projekty hybrydowe

Połączenie technologii wiatrowej z fotowolaiką czy też z magazynami energii (lub obydwoma tymi rozwiązaniami!) to przyszłość w zakresie równoważenia sieci elektroenergetycznej. Gdy wiatr działa w harmonii z innymi źródłami energii, więcej osób odczuwa korzyści płynące ze zrównoważonego rozwoju.

Projekty hybrydowe są istotną częścią udanej transformacji energetycznej, a my ciężko pracujemy, aby zrealizować jak najwięcej projektów, posiadając ponad 6 GW w przygotowaniu na całym świecie.

To zaszczyt odgrywać tak istotną rolę w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Społeczności lokalne i bioróżnorodność

Projekty energetyki wiatrowej mogą zdziałać znacznie więcej niż wyłącznie produkcja energii i wynikające z tego przychody. Prawidłowo wdrożone projekty, stanowią wymierną wartość dodaną dla pobliskich społeczności i lokalnego środowiska. Tworzą miejsca pracy i edukują, pomagają wszystkim wnosząc cenny wkład w neutralność klimatyczną i ochronę otoczenia.

Nie uważamy naszych projektów za udane, dopóki nie widzimy, że inni czerpią z nich korzyści. Oznacza to tworzenie nowych możliwości i nowej dynamiki społeczno-gospodarczej dla rozwoju społeczności na całym świecie.

Nasze nietuzinkowe projekty wiatrowe: Galeria obrazówPowrót do góry
Skontaktuj się z nami