Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Farma fotowoltaiczna Witnica

Projekt firmy BayWa r.e.

Gmina Witnica — pionierska, niesubsydiowana elektrownia słoneczna w Polsce

Park fotowoltaiczny Witnica jest gotowy! Z zainstalowaną mocą 64,6 MWp jest to zdecydowanie największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce.

Tym przełomowym projektem gmina Witnica staje się pionierem w zakresie niesubsydiowanej energetyki słonecznej, osiągając parytet sieci w Polsce dwa lata wcześniej, niż prognozowały to badania Becquerel Institute z 2016 r. Sprawdź naszą białą księgę

Parytet sieci ma miejsce wtedy, gdy alternatywne źródło energii może wytwarzać energię elektryczną po uśrednionym koszcie wytworzenia energii (LCOE), który jest mniejszy lub równy kosztowi dostępu do konwencjonalnych źródeł energii z sieci. 

Innymi słowy, nasz projekt z zakresu energii słonecznej w Witnicy będzie dostarczać najefektywniejszą energię możliwą do uzyskania w Polsce! Dla Polski, jak i dla całej Europy jest to bardzo ważny krok ku 100% czystej energii i udanej transformacji w kierunku energii zrównoważonej.

 • Lokalizacja

  Elektrownia fotowoltaiczna znajduje się w gminie Witnica w zachodniej Polsce, ok. 30 km na wschód od granicy z Niemcami i 150 km na wschód od Berlina.

 • Teren i nieruchomość

  Teren składa się z dawnych gruntów rolnych o jakości gleby kategorii 4b (kat. 1: bardzo dobra – kat. 7: bardzo zła) o łącznej powierzchni 80 ha. Należy on do gminy Witnica i została już podpisana długoterminowa umowa dzierżawy.

 • Sprzedaż energii elektrycznej

  Wirtualna 10-letnia umowa PPA (off-site) z Górażdże Cement S.A. w Polsce (spółka zależna Heidelberg Materials). 

  Zapewnienie długoterminowego odbioru wytwarzanej energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla każdego projektu. Rozwój niesubsydiowanych projektów uzależniony jest od istnienia podmiotu, który zagwarantuje odbiór znacznej część produkowanej energii. Co ważne, zabezpiecza on projekt w określonym czasie, co pozwala inwestorowi na uzyskanie oczekiwanego zwrotu z inwestycji, a odbiorcy zapewnia atrakcyjne i stabilne źródło zielonej energii elektrycznej.

  Dla projektu Witnica, oznaczało to konieczność znalezienia odpowiedniego partnera i stworzenia stosownych warunków kontraktowych i handlowych, które pozwoliły obu stronom zminimalizować ryzyko. Mimo tych wyzwań udało nam się uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, a nasz park fotowoltaiczny Witnica o mocy 64,6 MWp został podłączony do sieci w połowie 2021 roku.

  Dowiedz się więcej o PPA i naszym polskim projekcie fotowoltaicznym bez dotacji - zobacz nasze studium przypadku.

 • Planowanie i pozwolenie

  Realizacja farmy fotowoltaicznej wymaga obszernego i szczegółowego planowania, które w tym przypadku obejmowało: 

  • Ocenę oddziaływania na środowisko, wydaną i zatwierdzoną w 2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Witnica
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. opracowany przez Urząd Miasta i Gminy Witnica
  • Rezerwację mocy sieciowej na poziomie 40 MWac w 2017 r.; dodatkowa moc sieciowa 13 MWac ustalona w kwietniu 2020 r.
  • Pozwolenie na budowę z gminy w listopadzie 2017 r., wydane przez Urząd Miasta i Gminy Witnica
  • Umowę o przyłączenie do sieci zawartą z lokalnym operatorem sieci ENEA w styczniu 2019 r.
 • Szczegóły projektu instalacji
  • Moduły: 159 856 półkomórkowych modułów Mono Perc typu 405-400 Wp firmy Jinko Solar 
  • Falowniki: 500 komponentów do falownika Huawei 
  • System montażowy: Zimmermann
  • Transformatory: Transformator SN Siemens i 36 stacji transformatorowych 1600 kVA 30/0,8 kV oraz 15/0,8 kV FEAG
  • Monitoring: be4energy 
  • System ochrony: Viamon 
  • Projekt obejmuje budowę stacji transformatorowej 30/110kV, która została podłączona nową linią kablową o długości około 1,3 km do istniejącej stacji 110 kV należącej do Enea Operator (DNO)
  • Prace te wykonał lokalny ICP
 • Zaangażowanie lokalne

  Lokalne wsparcie i zaangażowanie zawsze były kluczem do sukcesu naszych projektów. Zawsze chętnie wspieramy lokalną infrastrukturę i jesteśmy głęboko przekonani, że prowadzi to do obopólnie korzystnej współpracy. 

Całkowita moc i roczna produkcja

Jak uzyskaliśmy parytet sieci

Pierwszy sukces firmy BayWa r.e. w osiągnięciu parytetu sieci miał miejsce w Hiszpanii w ramach projektu solarnego o mocy 175 MWp o nazwie Don Rodrigo. Ukończony w 2018 r., był to pierwszy w Europie niesubsydiowany projekt komercyjny. To przełomowe przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w pobliżu Sewilli, która charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów napromieniowania słonecznego w Europie.

Od tego czasu poczyniliśmy wielkie postępy w realizacji niesubsydiowanych projektów solarnych w klimatach o mniejszym napromieniowaniu słonecznym w północnej Europie, między innymi projekt Barth V w Niemczech. 

Nasza działalność w Polsce

Wielu rolników w Polsce od lat cieszy się dobrymi relacjami z naszą firmą macierzystą BayWa AG, wiodącą firmą handlową w dziedzinie rolnictwa, energetyki i materiałów budowlanych.

BayWa r.e. jest spółką zależną firmy BayWa AG. Działamy na polskim rynku od 2009 roku poprzez nasze biuro w Warszawie, opracowując projekty w zakresie energii wiatrowej oraz ostatnio także dużych elektrowni fotowoltaicznych.

Nasze polskie portfolio obejmuje farmę fotowoltaiczną Witnica o mocy 64,6 MWp oraz farmę wiatrową w Kamionce o mocy 30 MWp oraz różne projekty w trakcie realizacji. 

Oczywiście gdy projekty naszych partnerów i klientów zostają podłączone do sieci, pozostajemy do ich dyspozycji. Czuwamy na eksploatacją blisko 100 MWp energii odnawialnej w Polsce i jesteśmy gotowi do ekspansji dzięki wiodącej w branży platformie. Nasze centrum sterowania pracuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, aby mieć pewność, że nasze elektrownie wiatrowe i słoneczne działają sprawnie, zapewniając najwyższą możliwą wydajność.

Od 2016 roku dostarczamy również hurtowo urządzenia do instalacji fotowoltaicznych na polski rynek za pośrednictwem naszego zespołu handlowego ds. energii słonecznej w Modlniczce pod Krakowem. W ramach tej części naszej działalności dostarczyliśmy szereg rozwiązań energetycznych dachowych i w zakresie e-mobilności do polskich oddziałów dużego europejskiego detalisty.

BayWa r.e. działa w Polsce od 2009 roku

Farmy fotowoltaiczne promują bioróżnorodność

Badanie z 2019 r. „Farmy fotowoltaiczne – Korzyści dla różnorodności biologicznej”, przeprowadzone przez Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Nowych Sektorów Energetycznych (BNE), zostało oparte na badaniu biologicznym 75 naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. 

Przyniosło ono kilka pozytywnych spostrzeżeń na temat różnorodności biologicznej w tych lokalizacjach. Dowiedz się więcej o tym badaniu tutaj

Ramy czasowe

Lipiec 2020 r.rozpoczęcie budowy (badania, zarządzanie roślinnością, instalacja ogrodzenia, budowa dojazdu na teren, drogi wewnętrzne, logistyka terenu itp.)
Lipiec 2020 r.montaż podziemia
Sierpień–październik 2020 r.rozpoczęcie montażu modułów
Sierpień–październik 2020 r.wykopy kablowe i układanie kabli AC/DC
Wrzesień 2020 r.dostawa transformatorów 1600 kVA
Październik 2020 r.początek kładzenia trasy kabli przyłączeniowych, układanie kabli średniego i wysokiego napięcia
Listopad 2020 r.zakończenie budowy instalacji
Listopad–grudzień 2020 r.montaż stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia
Q2 2021instalacja w pełni oddana do użytku
Zawartość
  Kontakt
  DERE_Matthias_Emminghaus_70X70.jpg
  Matthias Emminghaus
  Project Manager
  BayWa r.e. Solar Projects GmbH
  Karin_Kreuzer_70x70.jpg
  Karin Kreuzer
  Global Communications Manager
  BayWa r.e. AG
  Powrót do góry
  Skontaktuj się z nami