Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Wojna w Ukrainie może opóźnić osiągniecie celów klimatycznych

Wstecz

Biznes oraz decydenci w całej Europie i Stanach Zjednoczonych spodziewają się, że wojna w Ukrainie opóźni osiągnięcie globalnych celów neutralności klimatycznej (tzw. "net zero”) nawet o trzy lata, ponieważ wiele regionów świata zwraca się ku alternatywnym źródłom paliw kopalnych, aby zmniejszyć swoją zależność od Rosji. Jednocześnie połączone skutki kryzysu klimatycznego i energetycznego przyspieszają przejście na energię odnawialną - 96% liderów biznesu już zaopatruje się w źródła odnawialne lub planuje to w przyszłości. Z kolei 53% liderów biznesu twierdzi, że wynikający z tego wzrost cen energii spowodował, że sytuacja stała się ponownie pilna i pozytywnie wpłynęła na ich ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Temat wykorzystania węgla w 2022 r. powrócił w globalnych wyszukiwaniach online z ponad milionem wzmianek miesięcznie - co stanowi wzrost o prawie 12% w porównaniu z 2021 r. Natomiast w latach 2020-2022 wzmianki związane z węglem wzrosły o 130%. Jednakże wszystko to dzieje się w tle zmieniającej się konwersacji online, w której konsumenci zwiększyli użycie takich zwrotów jak "kryzys klimatyczny" i "akcja klimatyczna", które wyprzedziły "globalne ocieplenie" jako punkt zwrotny rozmów.
 
Ustalenia te wynikają z badania przeprowadzonego przez BayWa r.e. opublikowanego w opracowaniu ‘The Decade That Matters 2.0’. Analiza opiera się na badaniach ankietowych 3000 liderów biznesu oraz decydentów w UE, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi “social listening” (monitorowanie kanałów społecznościowych) do analizy ewoluującego dyskursu publicznego w sieci.
 
Kierunek rozwoju jest jasny: przedsiębiorstwa stawiają na energię odnawialną. Jednak biorąc pod uwagę pełną transformację energetyczną w kierunku OZE to 57% liderów biznesu uważa, że nastąpi to dopiero w 2050 r. lub później, a prawie jeden na dziesięciu ankietowanych (8%) sądzi, że przejście to nigdy nie zostanie w pełni osiągnięte. Kontrastuje to z opinią decydentów politycznych, gdzie ponad jedna trzecia (35%) uważa, że cel ten zostanie osiągnięty w latach 30-stych tego stulecia, a tylko 11% twierdzi, że po roku 2050. W miarę jak świat w coraz większym stopniu odczuwa skutki kryzysu klimatycznego, a Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) wielokrotnie wzywa do stawiania sobie wyższych celów i szybszego działania, czas ma zasadnicze znaczenie.

"Minęły dwa lata od pierwszej edycji badania 'The Decade That Matters', a jego sentencja jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne globalnie, a kryzys ten nie zważa na recesje, polityki, granice czy szybkość, z jaką ludzkość może się do niego dostosować" – komentuje Matthias Taft, Dyrektor Generalny BayWa r.e.
"Badanie pokazuje uznanie tej pilnej potrzeby wśród społeczeństwa, decydentów i liderów biznesu. Wojna w Ukrainie była jednocześnie katalizatorem przyspieszającym transformację na energetykę odnawialną, a jednocześnie zwiększającym krótkoterminowe uzależnienie od paliw kopalnych. Choć kierunek działań jest jasny, to czas zmian jest kluczowy, gdyż wszelkie opóźnienia grożą pogłębieniem kryzysu klimatycznego. Chociaż transformacja obecnie przyspieszyła, to jej tempo nie jest jeszcze wystarczająco szybkie."

 
“Wytykanie palcami” zdominowało europejski krajobraz
 
Decydenci polityczni i liderzy biznesu nie tylko różnią się w poglądach na temat harmonogramu przejścia na energię odnawialną, ale także na temat największych barier w realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. W skali globalnej liderzy biznesu wskazują na brak wsparcia ze strony rządu (34%) i polityki rządowej (29%) jako czynniki opóźniające drogę do neutralności klimatycznej. Natomiast decydenci uważają, że największym problemem jest zrozumienie społeczne (35 proc.) oraz szybkość, z jaką przedsiębiorstwa mogą się dostosować (35 proc.). Jednak 42 proc. liderów biznesu i 33 proc. decydentów zgadza się, że główną barierą są koszty.
 
Zmiana nastrojów napędza do działania
 
Raport ‘The Decade That Matters 2.0’ pokazuje również rosnącą zmianę nastrojów wokół zmian klimatycznych na podstawie wyników tzw. “social listening”. W pierwszym raporcie wykazano, że wzmianki o "net zero" (neutralności klimatycznej) wzrosły ponad pięciokrotnie pomiędzy rokiem 2015 a 2019. W ciągu trzech ostatnich lat nastąpił taki sam wzrost, mimo znacznie krótszego okresu czasu. 
 
W 2021 r. nastąpiła również zauważalna zmiana dot. terminu "kryzys klimatyczny", który wyprzedził "globalne ocieplenie" jako punkt rozmów, osiągając ponad 2,5 mln wzmianek online. W 2022 r. nastroje ponownie się zmieniły, a wzmianki o neutralności klimatycznej podwoiły się w porównaniu z 2018 r.

Na te zmiany w rozumieniu społecznym niewątpliwie wpływa ogólna sytuacja na świecie i przejście od świadomości do pilnego działania. Choć rozwój cały czas trwa, widać również rosnące zniecierpliwienie obecnym tempem zmian. Nadal istnieje możliwość podjęcia działań niezbędnych do zapobieżenia najbardziej katastrofalnym skutkom kryzysu klimatycznego, ale to okno szybko się zamyka, ponieważ pierwsze skutki kryzysu klimatycznego są już odczuwalne na całym świecie.


Raport BayWa r.e. ‘The Decade That Matters 2.0’:
 
Raport BayWa r.e.’s ‘The Decade That Matters 2.0’ jest wynikiem badań przeprowadzonych na zlecenie BayWa r.e. przez Censuswide pod koniec 2022 r., ankietując ponad 3000 liderów biznesu i decydentów w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. 
 
Oprócz wyników badań w raporcie znaleźć można również spostrzeżenia dotyczące rozmów wokół zmian klimatycznych, opracowane przy użyciu narzędzi “social listening Brandwatch”, które pomogły przeanalizować stan rzeczy na poziomie makro, a następnie wyciągnąć wnioski z ponad miliarda wzmianek o kluczowych frazach online.

(c) Image: shutterstock / Soloviova Liudmyla

Wstecz
Quirin Löffelmeier
Communications Manager
BayWa r.e. AG
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami