Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

BayWa dostrzega ogromną dynamikę wzrostu w I półroczu 2022

Wstecz

Grupa zabezpiecza silne zdolności realizacyjne, korzystając z wysokiego globalnego popytu na energię odnawialną.

BayWa AG nawiązała do wyjątkowo silnego pierwszego kwartału, notując dalsze zyski w drugim kwartale. W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 12,9 mld euro (H1/2021: 9,3 mld euro). Zysk przed odsetkami i podatkiem (EBIT) wzrósł do 328,5 mln euro (H1/2021: 144,6 mln euro). Do tego rozwoju przyczyniły się wszystkie segmenty operacyjne, przy czym w niektórych odnotowano ogromny wzrost zysków. "W bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym, charakteryzującym się ograniczonymi zasobami i zakłóceniami w łańcuchach dostaw, niezawodnie sprostaliśmy zaufaniu naszych klientów w zdolność BayWy do realizacji dostaw" - mówi prof. Klaus Josef Lutz, Dyrektor Generalny BayWa. Firma korzysta również z międzynarodowych wysiłków na rzecz osiągnięcia większej niezależności od energii konwencjonalnej, które nabierają dalszego tempa w związku z kryzysem energetycznym. W rezultacie, w pozostałych miesiącach roku finansowego będzie kontynuowany bardzo dobry rozwój biznesu w Segmencie Energii Odnawialnej wyjaśnia Lutz, dodając: "Dzięki silnej pierwszej połowie roku wchodzimy w drugą połowę z ogromnym rozmachem. W związku z tym podnieśliśmy nasze prognozy na ten rok i oczekujemy, że w 2022 roku całoroczny EBIT wyniesie od 400 do 450 milionów euro."

Obok działalności projektowej w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zwiększonej sprzedaży komponentów fotowoltaicznych oraz inwerterów, do wzrostu zysków przyczyniła się również sprzedaż energii elektrycznej z własnych instalacji jako niezależny producent energii (IPP). Dużym popytem cieszyły się nośniki energii cieplnej, a sprzedaż środków do produkcji rolnej również znacznie wzrosła pomimo gwałtownego wzrostu cen. W handlu produktami rolnymi BayWa skorzystała z wysokiego popytu na produkty i była w stanie wykorzystać wzrost cen towarów. Wyższe ceny zbóż i nasion oleistych zwiększyły gotowość do inwestowania wśród rolników, co miało pozytywny wpływ na działalność BayWa w zakresie sprzętu rolniczego. Segment Globalnej Produkcji skompensował związany z inflacją spadek konsumpcji owoców i warzyw w Europie dzięki stabilnej działalności na półkuli południowej. Zysk w segmencie materiałów budowlanych wzrósł o prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego, co w dużej mierze zawdzięczamy możliwościom dostaw BayWa oraz dalszej specjalizacji w zakresie materiałów budowlanych.

Segment Energii Odnawialnej

Przychody segmentu Energii Odnawialnej wyniosły w pierwszym półroczu 2,7 mld EUR (I półrocze 2021: 1,4 mld EUR). EBIT wyniósł 85,0 mln euro (I półrocze 2021: 50,8 mln euro). BayWa r.e. AG, w której skupiona jest działalność BayWa w zakresie energii odnawialnych, sprzedała w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 350 megawatów (MW). Sprzedaż modułów PV ponownie wzrosła aż o 77%, a działalność związana z falownikami zyskała 52%. Nowy podmiot biznesowy IPP również mocno się rozwinął dzięki gwałtownemu wzrostowi cen energii elektrycznej.

Segment Energii

Wysoki popyt w połączeniu ze wzrostem cen wpłynął korzystnie na handel paliwami i produktami grzewczymi. Przychody w okresie sprawozdawczym wzrosły do 1,5 mld EUR (H1/2021: 892,4 mln EUR), a EBIT wyraźnie wzrósł i wyniósł 20,6 mln EUR (H1/2021: 6,5 mln EUR). Obawa przed dalszymi podwyżkami cen i wąskim gardłem w zaopatrzeniu motywuje klientów do gromadzenia zapasów oleju opałowego. BayWa spodziewa się, że ten trend utrzyma się w drugiej połowie roku, choć na niższym poziomie.

Segment Grupy Cefetra

Segment Grupy Cefetra, obejmujący międzynarodową działalność rolniczą, po sześciu miesiącach odnotował przychody w wysokości 3,1 mld euro (I półrocze 2021: 2,6 mld euro). EBIT wyniósł 36,6 mln EUR (I półrocze 20,1 mln EUR). Przychody były napędzane głównie przez handel produktami, które skorzystały z silnego popytu na białka i produkty skrobiowe. Ponieważ handel tymi produktami okazał się dość odporny na kryzys, BayWa oczekuje, że pozytywny rozwój biznesu w tym segmencie będzie kontynuowany. Zmienność na giełdach międzynarodowych prawdopodobnie pozostanie również wysoka z powodu ograniczonej podaży z europejskich regionów uprawnych i lekkiego spadku światowych zapasów zbóż. W najbliższych miesiącach decydującą rolę odegra dostępność możliwości transportowych, a także koszty logistyki i energii.

Segment Globalnej Produkcji

Wyniki biznesowe w segmencie Globalnej Produkcji, w którym BayWa łączy swoją działalność w zakresie świeżych owoców i warzyw, charakteryzowały się w okresie sprawozdawczym zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi zjawiskami. Na półkuli północnej duża dostępność towarów na rynku zbiegła się z ograniczeniami popytu związanymi z inflacją, konsumenci coraz częściej wybierali podczas zakupów tańsze produkty. W przeciwieństwie do wyższych wolumenów sprzedaży jabłek na półkuli południowej oraz udanej działalności licencyjnej dotyczącej odmiany jabłek Envy. W sumie w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku segment Globalnej Produkcji odnotował przychody w wysokości 458,8 mln euro (H1/2021: 461,0 mln euro). Zysk na poziomie 16,4 mln euro był wyższy niż rok wcześniej (H1/2021: 14,5 mln euro). Podczas gdy środowisko rynkowe powinno pozostawać dość trudne w Niemczech, BayWa spodziewa się stabilnej sprzedaży w międzynarodowym biznesie jabłkowym. Pomyślne zakończenie projektu szklarni z kontrolą klimatu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jej sprzedaż również będą miały pozytywny wpływ na zyski.

Segment Handlu i Usług Rolniczych

Segment Handlu I Usług Rolniczych osiągnął w okresie sprawozdawczym przychody w wysokości 3,0 mld EUR (I półrocze 2021: 2,1 mld EUR). EBIT wyniósł 134,2 mln EUR (I półrocze 2021: 39,0 mln EUR). Wyższe ceny umożliwiły sprzedaż zapasów zboża z ponadprzeciętną marżą. Ogromna gotowość rolników do gromadzenia zapasów środków do produkcji rolnej, w szczególności nawozów, doprowadziła do stabilnego popytu w obliczu wysokich cen. W segmencie nasion szeroka gama produktów i rozwój strategii marek własnych miały pozytywny wpływ na zyski. BayWa spodziewa się spadku sprzedaży środków do produkcji rolnej w drugiej połowie roku ze względu na efekty wyprzedzające i susze w ostatnich tygodniach. Podaż nawozów na rynku globalnym pozostanie niewielka. Poprzez aktywne zarządzanie zapasami i ryzykiem, BayWa będzie nadal zapewniać dostawy dla sektora rolniczego w nadchodzącym sezonie nawozowym. Podpisywane obecnie kontrakty zbożowe na zbiory będą miały wpływ na zyski w pierwszej połowie 2023 roku.

Segment Urządzeń Rolniczych

Przy przychodach w wysokości 1,0 mld euro (I półrocze 2021 r.: 880,8 mln euro) i EBIT w wysokości 35,1 mln euro (I półrocze 2021 r.: 14,7 mln euro), Segment Urządzeń Rolniczych zanotował dobre pierwsze półrocze 2022 r. BayWa rozpoczęła rok sprawozdawczy z wysokim portfelem zamówień, a dzięki zdolności do realizacji zamówień udało się obsłużyć klientów w krótkim czasie. Podczas gdy sprzedaż nowych maszyn wzrosła o 19%, działalność serwisowa i części zamiennych odnotowała stabilne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Zasadniczo perspektywy dla branży sprzętu rolniczego pozostają pozytywne. Po bardzo dobrej pierwszej połowie 2022 roku, BayWa spodziewa się, że w drugiej połowie roku popyt się unormuje.

Segment Materiałów Budowlanych

Segment Materiałów Budowlanych nabrał rozpędu dzięki konsekwentnej stabilności w aktywności budowlanej w pierwszej połowie roku. Przychody wzrosły do 1,2 mld EUR (H1/2021: 994,6 mln EUR). EBIT wyniósł 43,5 mln EUR (H1/2021: 33,6 mln EUR). W otoczeniu rynkowym charakteryzującym się niską dostępnością produktów, BayWa skorzystała ze swoich zapasów i stabilnej sieci dostawców. W rezultacie firma była w stanie zaspokoić wysoki popyt na materiały budowlane praktycznie bez ograniczeń. Podczas gdy Bau Projekt GmbH wprowadziła na rynek dodatkowe jednostki mieszkalne z projektów w Schrobenhausen i Traunstein, wdrożenie strategii wielospecjalistycznej również przyniosło rezultaty. Biorąc pod uwagę wysoki portfel zamówień, perspektywy BayWa na drugą połowę roku są pozytywne. Nawet jeśli aktywność budowlana ulegnie spowolnieniu, firma uważa, że jest dobrze pozycjonowana dzięki swojej szerokiej ofercie produktów i rozwiązań.


Przegląd kluczowych danych dotyczących rozwoju działalności Grupy BayWa w II kwartale 2022 r. można znaleźć w pliku PDF do pobrania na dole tej strony.

BayWa fig­ures after the 2nd quarter of 2022

Half-Year Financial Statements 2022

Present­a­tion press after the 2nd quarter of 2022

Wstecz
Mark Cooper
Corporate Communications
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami